Konkurs plastyczno-literacki „Ja i mój kolega/koleżanka z autyzmem”

do 18 marca 2016

Galeria Bielska BWA i Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Bielsku-Białej zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastyczno-literackim „Ja i mój kolega/koleżanka z autyzmem". Konkurs ma na celu kształtować wśród uczniów i całego społeczeństwa tolerancję i akceptację odmienności osób z autyzmem oraz z Zespołem Aspergera.


Czas trwania konkursu: 08.02-18.03.2016

Uczestnicy i kategorie wiekowe: konkurs ma charakter integracyjny, uczestnikiem może być każda osoba z terenu Podbeskidzia (powiaty: bielski, żywiecki, cieszyński, pszczyński, oświęcimski i wadowicki)  w następujących kategoriach wiekowych:

5-7 lat, 8-11 lat, 12-15 lat, od 16 lat

Uczestnikiem konkursu może być również osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wykonując pracę o temacie „Ja i mój kolega/koleżanka".

Technika prac:

  • prace plastyczne o formacie A3 lub A4 wykonane dowolną techniką z materiałów trwałych
  • prace literackie napisane jako wiersz lub opowiadanie, maksymalnie na dwie strony A4

Przyjmowanie prac: prace prosimy składać osobiście lub drogą pocztową najpóźniej do18 marca 2016 roku (decyduje data wpływu do Galerii) na adres:

Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem: Konkurs „Ja i mój kolega/koleżanka z autyzmem"


Pobierz szczegółowy regulamin i kartę zgłoszenia >>

 

Konkurs plastyczno-literacki „Ja i mój kolega/koleżanka z autyzmem”