Ogłoszenie konkursu na 9. Wystawę Kuratorską Bielskiej Jesieni 2016 - zasady organizacyjne, realizacja wystawy


OGŁOSZENIE KONKURSU DLA KURATORÓW NA SCENARIUSZ WYSTAWY MALARSTWA - IDEA 

8. Wystawa Kuratorska Nie-widoki. O pejzażu współcześnie, kuratorka Jolanta Ciesielska, fot. K. Morcinek                  fot. K. Morcinek

Galeria Bielska BWA ogłasza konkurs dla kuratorów na scenariusz wystawy malarstwa. Konkurs przeznaczony jest dla kuratorów profesjonalnie zajmujących się sztuką współczesną.


Wystawa powinna odpowiedzieć na ważne pytania, m.in.:

Czy polskie malarstwo współczesne nadąża za zmieniającymi się społecznymi uwarunkowaniami sztuki?

Czy sztuka polskich artystów wpisuje się w tendencje światowe?

Czy sposoby obrazowania są adekwatne do wyrażanych treści?

Czy forma może być wartością samą w sobie?


Oczekujemy także, że sami kuratorzy będą poszukiwać wartości, które mają pierwszorzędne znaczenie w dzisiejszym świecie sztuki, a malarstwo jest dobrym, a wręcz nieodzownym narzędziem do ich wyrażania.

____________________________________________________________________

OGŁOSZENIE KONKURSU - ZASADY ORGANIZACYJNE, REALIZACJA WYSTAWY

Terminy konkursu na koncepcję 9. Wystawy Kuratorskiej Bielskiej Jesieni 2016:
- Propozycje scenariuszy wystawy kuratorskiej należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: bielskajesien@galeriabielska.pl do 19 czerwca 2016 roku. Jest to ostateczny termin dostarczenia projektów do galerii.
- Zgłoszone projekty poddane zostaną ocenie jury konkursu, w którego skład wchodzą kuratorzy Galerii Bielskiej BWA oraz członkowie Rady Programowej Galerii.
- Ogłoszenie decyzji Komisji konkursu oraz powiadomienie zwycięskiego kuratora nastąpi 22 czerwca 2016 roku - informacja będzie zamieszczona na stronie www.galeriabielska.pl
- Wystawa konkursowa odbędzie się w terminie od 28 października do 26 grudnia 2016 roku; zorganizowana zostanie w całej przestrzeni wystawienniczej Galerii Bielskiej BWA.

Oczekiwania organizatora:
Przygotowanie scenariusza wystawy, który powinien zawierać:
- Koncepcję i tytuł wystawy.
- Określenie kosztów i sposobu realizacji projektu.
- Listę nazwisk artystów zaproszonych przez kuratora do udziału w wystawie - istotne jest, aby istniała realna możliwość zaprezentowania prac zaproszonych artystów w ww. terminie (obowiązek uzyskania zgody artystów spoczywa na kuratorze).
- Zdjęcia proponowanych prac (w wersji elektronicznej) ew. szkice i opisy prac, które mają dopiero powstać. 
- Esej poświęcony malarstwu uzasadniający wybór koncepcji (organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania eseju lub jego fragmentów w publikacjach i informacjach do mediów).
- Koncepcję katalogu towarzyszącego ekspozycji,
- Wybór i współpracę z wybranym przez siebie grafikiem - autorem layoutu wydawnictw i projektu katalogu.

Do obowiązków kuratora wybranego do realizacji projektu będzie ponadto należeć:

- Realizacja wystawy (przy współpracy Galerii Bielskiej BWA): koordynacja logistyki: umówienie odbioru prac i transportu; zaproszenie artystów na wernisaż lub montaż prac. 
- Aranżacja wystawy.
- Opracowanie szczegółowej koncepcji katalogu. Galeria, jako wydawca, zastrzega sobie wpływ na ostateczny kształt katalogu.
- Redakcja katalogu (z zachowaniem terminów umożliwiających druk katalogu przed otwarciem wystawy) oraz współpraca z projektantem graficznym katalogu. 
- Przygotowanie oprowadzania kuratorskiego po wystawie - w dniu wernisażu (ok. 30 min.)
- Przygotowanie materiałów promocyjnych wystawy dla mediów.
- Załączenie CV zawodowego prezentującego wcześniejsze doświadczenie


Galeria wybierze scenariusz, którego autor zostanie poproszony o realizację wystawy. Honorarium autorskie wynosi 10.000 zł brutto. 
Honorarium zawiera wszelkie koszty podróży kuratora, jego przyjazdu do Bielska-Białej oraz podróże po kraju w celu odbycia rozmów z artystami.
Galeria Bielska BWA zapewnia nocleg dla wybranego kuratora w czasie przygotowań oraz montażu
i demontażu wystawy.

Dodatkowych informacji udziela Grażyna Cybulska pod telefonem: 33 812 58 61, 33 812 41 19, 509 404 123, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00; e-mail: bielskajesien@galeriabielska.pl 
Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała

Plan i opis techniczny do pobrania >>

piątek, 13 lipca godz.10-18

sobota, 14 lipca godz.10-16

>>

Fotorelacje >>

 

Festiwalowe wernisaże - relacja filmowa >>
Wernisaż na Szyndzielni >>

About the festival

>>

Klubokawiarnia Aquarium

>>

- grafika (2-6 lipca)
- formy tekstylne (9-13 lipca)
- instrumenty upcyklingowe (30 lipca - 3 sierpnia)

Relacja filmowa z warsztatów>>

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>