Stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki

Wnioski do 31 maja 2018
Szczegóły na stronie >>

 


_______________________________________________________________________

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zaprasza twórców do składania wniosków o stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki.

Stypendia przyznawane są artystom i twórcom za szczególne działania artystyczne na rzecz naszego miasta oraz wybitnie uzdolnionym studentom artystycznych uczelni wyższych i studiów podyplomowych na kierunkach artystycznych wyłącznie posiadającym stałe zameldowanie w Bielsku-Białej, nie pracującym etatowo lub takim, których zarobki nie przekroczyły minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium.
Wnioski mogą składać osoby prywatne, związki i stowarzyszenia.

Wymagane dokumenty do pobrania na stronie >>

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 31 maja w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1.

Szczegółowe informacje także pod telefonem: 33 497 14 75