Nabór zgłoszeń na konferencję "Pokręcone sny historii - Propaganda, ideologia i animacja z perspektywy V4"

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona filmowi animowanemu
Kraków, 23–24 listopada 2017

Termin nadsyłania zgłoszeń do 20 października 2017 roku

 


________________________________________________________________________

Organizator konferencji - Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima oraz Partner naukowy konferencji - Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na konferencję.

Proponowane wystąpienia powinny dotyczyć kwestii ideologicznego uwikłania filmu animowanego. Organizatorzy szczegól­nie zachęcają do rozważań nad animacją z krajów Środkowo-Wschodniej Europy (zwłaszcza z Grupy Wyszehradzkiej), niemniej referaty dotyczące innych kontekstów kulturowych będą również brane pod uwagę. Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski. Możliwe jest również wygłaszanie referatów w innych językach, z tłumaczeniem na język angielski. Organizatorzy konferencji planują publikację re­cenzowanej monografii w języku angielskim. Gościem specjalnym konferencji będzie Theodore Ushev.

Obszar zainteresowań badawczych może obejmować poniższe tematy, lecz nie musi się do nich ograniczać:

1. Polityczne inklinacje wczesnej animacji.

2. Film animowany w wojennych czasach.

3. Film animowany w systemach totalitarnych i autorytarnych.

4. Cenzura: historia regulacji, zakazów i „wentyli bezpieczeństwa".

5. „Koniec historii" w animacji: polityczne, ekonomiczne i estetyczne problemy lat dziewięćdziesiątych ub. wieku.

6. Animacja i demokracja: kampanie społeczne i polityczne, internetowy trolling oraz oddolna propa­ganda.

7. Polityka produkcji, dystrybucji i recepcji: ideologiczne determinanty współczesnego obiegu filmów animowanych.

8. Historia i ideologia animowanej reklamy.

9. Ikonografia animowanej indoktrynacji.

10. Gra dyskursów: propaganda, która oswaja sztukę dysydencką oraz ekspresja subwersywna wykorzystująca symbolikę ideologii dominujących.

11. Relacje intertekstualne: animacja na tle karykatury, plakatu oraz satyry politycznej.

12. Strategie artystycznego oporu w filmie animowanym.

13. Animowana polityka pamięci.

14. Krytyka ideologiczna w studiach nad animacją.

15. Studia nad festiwalami filmowymi: polityki programowe festiwali filmów animowanych.

 

Zgłoszenie powinno zostać wysłane do 20 października 2017 roku na adres conference.twisted.dreams@gmail.com oraz zawierać:

1 Imię, nazwisko, dane kontaktowe (email, numer kontaktowy)

2 Tytuł i afiliacja akademicka

3 Krótki biogram

4 Abstrakt w języku angielskim (maksymalnie 1500 znaków)

________________________________________________________________________

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym:

International Visegrad Fund

logo Funduszy Wyszehradzkich

(www.visegradfund.org)

 

Komitet naukowy konferencji: dr hab. prof. UP Stefan Bielański (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr hab. prof. nadzw. Barbara Gąciarz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), dr hab. Jadwiga Hučková (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Alicja Helman (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi), prof. dr hab. Andrzej Pitrus (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. prof. nadzw. Anna Siwik (Akademia Gór­niczo-Hutnicza w Krakowie)

Komitet organizacyjny konferencji: Olga Bobrowska, dr Michał Bobrowski, dr Bogusław Zmudziński

 

Pozostali partnerzy:

- Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała (www.galeriabielska.pl)

- PAF Festival of Film Animation, Ołomuniec, Czechy (www.pifpaf.cz)

- Primanima World Festival of First Animations, Budaors, Węgry (www.primanima.eu)

- Fest Anča, Žilina, Słowacja (www.festanca.sk)

 

Więcej o konferencji (plik .pdf) >>

English version

Fotorelacja >>

______________________

Wystawa w programie Festiwalu sztuki czeskiej >>

>>

piatek, 28 września:

17.00 - oprowadzanie kuratorskie

18.00 - "Taniec życia", wykład o twórczości Daniela Balabána

English version

Fotorelacja z wernisażu >>

______________________

Wystawa w programie Festiwalu sztuki czeskiej >>

>>

Klubokawiarnia Aquarium

Fotorelacja >>

>>

"Scalenie" - nowy mural na ścianie DH Wokulski

 

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>