FESTIWAL SZTUKI CZESKIEJ

6 września - 28 października 2018


Tradycja prezentacji sztuki naszych południowych sąsiadów ma w Bielsku-Białej długą historię. Wśród wielu wydarzeń, jakie Galeria Bielska BWA zorganizowała w 2003 roku, wyróżniał się rozmachem pierwszy Festiwal Sztuki Czeskiej. Zostały wówczas zaprezentowane dwie wystawy: „Metamorfozy człowieka. Grafika czeska I połowy XX wieku z kolekcji Muzeum Sztuk Pięknych w Pradze" oraz „I Maestri del Colore" - malarstwo, grafika i obiekty Jiří'ego Surůvki, niepokornego artysty z pobliskiej Ostrawy. Odbyły się ponadto wykłady, spektakle teatralne i kabaretowe, spotkania poetów, koncerty muzyki czeskiej, projekcje filmów, degustacja czeskiej kuchni.

Tegoroczny festiwal, odbywający się w Bielsku-Białej w miesiącach wrzesień - październik także będzie łączył sztukę najnowszą z ważnymi przykładami czeskiej sztuki sprzed 100 i 150 lat. Sztukę czeską przełomu wieku prezentuje wystawa  z czeskiego Zlinu pt. „W zasięgu". Sztuka czeska XIX i XX wieku ze zbiorów Regionalnej Galerii Sztuki w Zlinie.

Tamtejsza Regionalna Galeria Sztuki (Krajské galerie výtvarného umění) posiada prace wybitnych artystów czeskich i słowackich, z których kilkadziesiąt przykładów z dziedziny malarstwa, grafiki i rzeźby, reprezentujących różne kierunki, jak kubizm, surrealizm, symbolizm, abstrakcja, poezja wizualna, konceptualizm znajdzie się na bielskiej prezentacji.
Z bogatej kolekcji sztuki wyboru dzieł na wystawę dokonała jej kuratorka Pavlína Pyšná.
W 2017 roku galeria w Zlinie - Krajské galerie výtvarného umění - gościła wystawę „Po drugiej stronie (lustra) / Na druhé straně zrcadla", prezentującą malarstwo XXI wieku z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA. Festiwalowa wystawa jest swego rodzaju rewizytą.   

Wystawa pt. „ INTUICJA MALARZA. Daniel Balabán / Jarosław Modzelewski" będzie prezentacją malarstwa dwóch artystów średniego pokolenia, którzy w swoich krajach, Polsce i Czechach, odegrali ważną rolę w rozwoju współczesnej sztuki, Daniela Balabána i Jarosława Modzelewskiego. Kuratorem wystawy jest Krzysztof Morcinek.

Obu wystawom będą towarzyszyć oprowadzania kuratorskie i wykłady.
Związki środowiska czeskich poetów regionu Ostrawy z niezależnymi poetami krakowskimi, m.in. z  Adamem Zagajewskim czy cieszyńskimi - Jerzym Kronholdem, będą tematem wykładów, spotkań i promocji wydawnictw.
Podczas festiwalu prezentowane będą także wybrane filmy: artystyczne i dokumentalne oraz najnowsze czeskie fabuły.

                                                                       Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA

_____________________________________________________________________

 

Josef Čapek, (1887-1945), Kochankowie, 1936, olej, płótno, KGVUZ

 

"W zasięgu". Sztuka czeska XIX i XX wieku ze zbiorów Regionalnej Galerii Sztuki w Zlinie >> 

_______________________________________________________________________

 

INTUICJA MALARZA. Daniel Balabán / Jarosław Modzelewski >>

 

Fotorelacje:
Otwarcie festiwalu >>
Dni Otwartych Pracowni >>
Panel dyskusyjny >>
_______________
Relacje filmowe:
Festiwalowe wernisaże >>
Wernisaż na Szyndzielni >>
Dni Otwartych Pracowni >>
_______________________

KATALOG 4. BFSW 2018
już w sprzedaży >>
_____________________

About the festival

>>

Klubokawiarnia Aquarium

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>