PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - UNIEWAŻNIONY

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA >>

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT >>

 

INFORMACJA Z DN. 28.11.2017 >>

INFORMACJA Z DN. 24.11.2017 >>

Odpowiedzi na pytania i informacja o wizji lokalnej z dn. 20.11.2017 >>

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Z DN. 15.11.2017 >>

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DN. 15.11.2017 >>

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DN. 13.11.2017 >>

FORMULARZ OFERTY ZMIENIONY Z DN. 13.11.2017 >>

TABELA ODPOWIEDZI Z DN. 13.11.2017 >>

RYSUNKI REWIZJA Z DN. 13.11.2017 >>

RYSUNKI DODATKOWE Z DN. 13.11.2017 >>

PRZEDMIARY REWIZJA Z DN. 13.11.2017 >>

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT z dn. 10.11.2017 >>

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dn.10.11.2017 >>

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT >>

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA >>

 

INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ >>

Ogłoszenie o zamówieniu >>

SIWZ >>

Zał. 1 Oświadczenie wykonawcy >>

Zał. 2 Wykaz robót >>

Zał. 3 Wykaz osób >>

Zał. 4 Formularz oferty >>

Zał. 5 Umowa wzór >>

Zał. 6 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej >>

Zał. 7  Przedmiary >>

Zał. 8 Dokumentacja projektowa >> 


Wernisaż: piątek, 18 maja, godz. 18.00

English version

>>

wernisaż: poniedziałek, 21 maja, godz. 18.00
(wystawa dostępna podczas Nocy Muzeów)

English version

>>

Klubokawiarnia Aquarium (18.05-13.06.2018)
wernisaż: środa, 23 maja, 18.00

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>