Uzasadnienia wyróżnień redakcji


Portal Artinfo.pl - wyróżnienie dla Natalii Bażowskiej
Za to, że za jej obrazem jest jeszcze to „coś", co warto odkryć oraz za to,  że niczego nie diagnozuje; patrzy przed siebie i widzi więcej.

Kwartalnik „Artluk" - wyróżnienie dla Joanny Kaucz
Obrazy artystki unaoczniają nam, jaką przewagę ma malarstwo wobec nowych dyscyplin sztuki. Możliwości interpretacyjne malarstwa są o wiele większe dzięki wielowiekowej tradycji, co kiedyś uważano za wadę, a w pracach Joanny Kaucz staję się zaletą. Cóż widzimy? Współczesną wersję Wenus z Amorem. Zmieniły się rekwizyty, ale jest to nadal alegoria miłości poszerzona o doświadczenia współczesnego świata. Widzimy agresję, nienawiść, pogardę wobec „innych" - ambiwalentne uczucia, jakimi targana jest nasza rzeczywistość.

Magazyn „Szum" - wyróżnienie dla Marka Rachwalika
Za dojrzały i wyrafinowany w swojej kampowości język malarski oraz unikalne poczucie humoru. Rachwalik w swoich pracach w niepodrabialny sposób łączy potoczność z psychodelią, skrawki wernakularnej kultury wizualnej swobodnie składając w barokowe kompozycje godne malarzy z kręgu Oneironu.

„Magazyn Sztuki w Sieci" - wyróżnienie dla Ruy Golby
Za nieokiełzany talent. Propozycja Golby na pierwszy rzut oka odwołuje się do neoekspresji lat 80. XX wieku. Ale w przeciwieństwie do twórczości tamtej dekady, jest śmiałą próbą unicestwienia malarstwa/sztuki - czarno-białe, rysowane  kredą na bilbordowym podłożu, a więc nietrwałe, zanikające kompozycje, są pracami w procesie zatarcia. Technika ta harmonizuje z przedstawieniami świata bez koloru, chaotycznego i niestałego, ale dynamicznego, emocjonalnego i młodego. Prace Golby są dosłownie rysunkami niegrzecznego dzieciaka na tablicy szkolnej. 
Golba przewrotnie - poprzez uproszczenie i destrukcję - poszukuje esencji malarstwa. To odważna, żeby nie powiedzieć radykalna, postawa, która odświeża archaiczną funkcję malarstwa jako intuicyjnego zapisu idei.

Pismo Artystyczne „Format" - wyróżnienie dla Katarzyny Kukuły
Erotyzm, witalność, sensualizm... Oto pojęcia celnie odnoszące się do  malarskich obrazów wyróżnionej artystki. Mocne kolory, tematyka eksploatująca ciało kobiece i atrybuty kobiecości; całość przedstawień wysmakowana kolorystycznie, świadcząca o dojrzałości warsztatowej i pasji, z jaką artystka uprawia swą sztukę. Jest ona spontaniczna i szczera, budzi podziw ale i zmusza do uśmiechu, do żartu. To malarstwo ciekawe świata i ciągle rozwijające się w tej ciekawości. Interesujące jest  także  w tym to, co jeszcze zobaczymy w jej wykonaniu?

„Notes na 6 Tygodni" - wyróżnienie dla Dominiki Kowyni
Malarstwo zawiera silny element niepokoju. Gęsty, o głębokiej, wciągającej kolorystyce, trochę groźny świat jej prac doceniamy za przetworzenie rzeczywistości w sposób subiektywny, intrygujący, odważny, krnąbrny, działający na nerwy i wyobraźnię.

„Gazeta Wyborcza" Katowice - wyróżnienie dla Dawida Czycza
Za warsztatowe mistrzostwo, które w zalewie pośpiesznej bylejakości działa ożywczo i budzi podziw, oraz za trafność obserwacji i celne przedstawienie swoich bohaterów. Pełne napięcia spojrzenia i zacięte usta swoich „Przeciętnych Polaków" Czycz zdaje się malować bez złośliwości, za to z ironią i - być może - pewną dozą czułości. 

Polski Portal Kultury O.pl - wyróżnienie dla Emilii Kiny
Za konsekwentne rozwijanie zainteresowania materialnością obrazu oraz odniesienie do dawnego malarstwa, które w jej pracach nabiera, świeżego w formie i treści, wymiaru.

wróć >>

- Wysoka ocena Galerii Bielskiej BWA
- Wyróżnienie dla wystawy "TANCEBA"

>>

Najnowszy katalog Galerii Bielskiej BWA >>

>>

BWA Tarnów >>
Relacja na YouTube >>

>>

English version
__________________
Fotorelacja z wernisażu >>
__________________
BAGAŻ DO-ŚWIADCZEŃ - warsztaty artystyczne >>

>>

English version
__________________
Fotorelacja z wernisażu >>

>>

Klubokawiarnia Aquarium
English version
________________________
Fotorelacja z wernisażu >>

>>

______________________________

Zobacz na YouTube klip, reportaż, filmy z wydarzeń

Fotorelacje >>

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

 

   #galeriabielska 

>>