PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ OCHRONY MIENIA


WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UNIEWAŻNIENIE >>

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT >>

 

ZMIANA SIWZ >>

ZMIANA SIWZ >>

OGŁOSZENIE >>

SIWZ >>

Zał. 1 Przedmiot zamówienia >>

Zał. 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków >>

Zał. 3 Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia >>

Zał. 4 Formularz ofertowy >>

Zał. 5 Wzór umowy >>

Fotorelacje >>

 

Festiwalowe wernisaże - relacja filmowa >>
Wernisaż na Szyndzielni >>

About the festival

>>

Klubokawiarnia Aquarium

>>

30 lipca - 3 sierpnia 2018, godz. 10.00-13.00

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>