Fotorelacja z panelu dyskusyjnego

Fot. Krzysztof Morcinek


Panel dyskusyjny, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała

Panel dyskusyjny, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała

Panel dyskusyjny, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała

Panel dyskusyjny, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała

Panel dyskusyjny, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała

Panel dyskusyjny, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała

Panel dyskusyjny, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała

Panel dyskusyjny, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała

Panel dyskusyjny, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała