BIELSKA JESIEŃ 2017

700 artystów w konkursie
blisko 3 tys. prac.


Na 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 nadesłano 2.989 prac, autorstwa 700 artystów.

Pierwsze posiedzenie jury rozpocznie się w czwartek 1 czerwca. Podczas czterech dni obrad komisja konkursowa oceni obrazy nadesłane w wersji elektronicznej (łącznie 4.500 zdjęć) 
i zakwalifikuje artystów oraz ich prace do drugiego etapu konkursu.
Informacja o decyzji jury zostanie ogłoszona na stronach internetowych: www.galeriabielska.pl oraz www.bielskajesien.pl w poniedziałek, 5 czerwca.

Drugie posiedzenie jury odbędzie się we wrześniu i wówczas - już na podstawie oryginałów prac - zostaną podjęte ostatecznie decyzje o tym, których artystów prace znajdą się na wystawie. Jury wybierze także laureatów nagród i wyróżnień regulaminowych. Werdykt zostanie ogłoszony oficjalnie podczas otwarcia biennale 9 listopada 2017 roku.

W jury Bielskiej Jesieni 2017 zasiądą:

Hanna Wróblewska - historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki

Jerzy Kosałka - artysta multimedialny, malarz, performer, twórca sztuki site-specific

Jerzy Truszkowski - malarz, performer, kurator, krytyk sztuki

Ryszard Ziarkiewicz - historyk sztuki, krytyk, kurator; założyciel, wydawca i redaktor naczelny „Magazynu Sztuki"

Agata Smalcerz - historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.

 

________________________________________________________________

43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017
pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Bielska Jesień_logoPo raz 43. Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej ogłosiła konkurs dla malarzy - 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017.
Bielska Jesień jest konkursem otwartym, przeznaczonym dla polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą. Konkurs kierowany jest do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem. Celem Bielskiej Jesieni jest przegląd i promocja polskiego malarstwa współczesnego.


Grand Prix w wysokości 30 tys. zł czeka na autora najciekawszej pracy wyłonionej przez jury. Nagrodą Dyrektora Galerii Bielskiej BWA dla laureata Grand Prix jest organizacja wystawy indywidualnej.
Łączna pula nagród wynosi 70 tys. zł

Zgłoszenia, w tym zdjęcia prac przeznaczonych do konkursu, galeria przyjmuje od 1 lutego do 30 kwietnia 2017 - wyłącznie online.
Uwaga! Decyzją organizatorów konkursu, termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do 3 maja br.

Ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy finałowej biennale - w czwartek, 9 listopada 2017, godz. 17.00.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz instrukcja rejestracji online, a także szczegóły organizacyjne i terminarz wydarzeń obecnego biennale oraz historia i opis poprzednich edycji konkursu na
stronie internetowej Bielskiej Jesieni >>

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Kurator konkursu: Grażyna Cybulska.

_____________________________________________________________

TERMINARZ BIELSKIEJ JESIENI 2017 (wybrane wydarzenia)

1 lutego - 30 kwietnia 2017 roku - przyjmowanie zgłoszeń, wyłącznie w wersji online
Uwaga! Decyzją organizatorów konkursu, termin przyjmowania zgłoszeń wydłużono do 3 maja br.

1 czerwca - 31 grudnia 2017 roku - prezentacja zgłoszonych prac w galerii internetowej

Do 5 czerwca 2017 roku - decyzja jury o zakwalifikowaniu prac do II etapu konkursu

1 czerwca - 16 września 2017 roku - głosowanie internautów na autora najciekawszych prac zgłoszonych do konkursu, publikowanych w galerii internetowej na stronie Bielskiej Jesieni: www.bielskajesien.pl

20 września 2017 roku - ogłoszenie wyników głosowania w konkursie dla internautów

25 września 2017 roku - ogłoszenie listy uczestników i prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej

9 listopada 2017 roku - otwarcie wystawy pokonkursowej, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień, prezentacja katalogu Bielskiej Jesieni 2017

10 listopada 2017 roku, godz. 11.00 - otwarte dla widzów oprowadzanie przez jurorów po wystawie oraz panel dyskusyjny z udziałem artystów

Wystawa trwa do 31 grudnia 2017 roku.

___________________________________________________________________

43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN_logo

 

___________________________________________________________________

Bielska Jesień 2015_wizualizacjaCzytaj o poprzedniej edycji
Bielskiej Jesieni w 2015 roku na stronie internetowej galerii
(nazwiska finalistów konkursu, laureatów, reprodukcje prac,
filmy, fotorelacje, informacje o etapach biennale,
recenzje, publikacje):
42. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2015 >>

 

 

 

 

1-4 czerwca sala górna niedostępna dla widzów
Trwać będą obrady jury Bielskiej Jesieni

>>

700 artystów w konkursie
blisko 3 tys. prac.

>>

English version
____________________

Fotorelacja z wernisażu >>

>>

English version
________________
Fotorelacje >>
Film Marcina Szendoła na Youtube >>

______________
Bielska synagoga - poszukujemy świadków >>

>>

czwartek, 1 czerwca,
15.00-18.00 (wstęp wolny)

>>

22 maja - 1 czerwca 2017

Fotorelacje >>

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

 

   #galeriabielska 

>>