Historia Galerii Bielskiej BWA

Galeria Bielska BWA jest miejską galerią sztuki utrzymywaną z budżetu gminy Bielsko-Biała. Mieści się w budynku, który powstał w 1960 roku z inicjatywy miejscowego środowiska plastycznego jako Pawilon Wystawowy.


Usytuowany został na miejscu spalonej w 1939 roku synagogi, dzięki czemu miejsca tego nie poddano komercjalizacji, ale niejako ponownie uświęcono przez sztukę. W blisko dwustumetrowej sali wystawowej organizowano wystawy, spotkania, projekcje, istniała tu kawiarni artystyczna.

 

Fasada Galerii Bielskiej BWA od strony ul. 3 Maja z muralem TO TŁUM grupy Twożywo

 

Pawilon był pierwszym tego typu miejscem w województwie katowickim, w którym skupiało się życie artystyczne miasta i regionu. Przez 10 lat w Pawilonie Plastyków wystawy organizował miejscowy Oddział Związku Polskich Artystów Plastyków, w latach 1970-1974 mieściła się tu filia Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach, a od 1975 roku, wraz z utworzeniem województwa bielskiego, istnieje samodzielne BWA. Niski, parterowy pawilon w 1989 roku został rozbudowany i powiększony o dużą, górną salę oraz kawiarnię, magazyny i biura. Obecnie dysponuje dwoma salami wystawowymi o powierzchni 150 i 250 m2, salką audiowizualną i klubem artystycznym Aquarium, gdzie odbywają się koncerty i spotkania.

Nazwa Galeria Bielska BWA powstała w 1994 roku po przejęciu instytucji przez samorząd miasta Bielska-Białej. Działalność Galerii oparta jest na statucie wynikającym z idei funkcjonowania sieci Biur Wystaw Artystycznych w PRL-u, mających na celu upowszechnianie sztuki współczesnej. Jej podstawowe zadania to działalność wystawiennicza, edukacyjna, wydawnicza i informacyjna.

 

Mural MAUS Wilhelma Sasnala na ścianie Galerii Bielskiej BWA, 2001

 

Program Galerii Bielskiej BWA od lat 90. oparty jest na promowaniu najciekawszych zjawisk w sztuce współczesnej. Jednym z zasadniczych kierunków jest lansowanie malarstwa, jako dziedziny o nieprzemijających, uniwersalnych wartościach, będącej w ostatnich czasach w defensywie wobec nowych mediów.


Więcej o historii galerii i archiwalne zdjęcia - "50 lat Galerii Bielskiej BWA"


Alexander Andrzej Łabiniec (1930-2010)
Dyrektor Galerii w latach 1976-1981

Ryszard Kaczmarek (1938-2011)
Dyrektor Galerii w latach 1982-1991

Zgłoszenia do 30 kwietnia
____________________

Regulamin na stronie BJ >>

>>


fotorelacje z wernisażu>>

z ekspozycji>>

>>


fotorelacja z wernisażu >>

>>

28 kwietnia - 19 maja 2017

>>

Klubokawiarnia Aquarium (do 26 kwietnia)


fotorelacja >>

>>

Klubokawiarnia Aquarium
wernisaż: piątek, 28 kwietnia,18.00


_____________________________

TyDzień Tańca 2017, program >>

>>

open call till 3 May

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

 

   #galeriabielska 

>>