16-17 listopada 2012

&

sobota, 24 listopada 2012, g. 18.00 (wstęp wolny)

&

Film i dyskusja
10 grudnia 2012, g. 18.00

&

sobota, 22 grudnia 2012, godz. 18.00 (wstęp wolny)

&