cena: 12

Obrazy jak malowane

cena 12 zł + koszty przesyłki

"Obrazy jak malowane", pod redakcją Jarosława Lubiaka - książka wydana przez Galerię Bielską BWA poświęcona jest wideomalarstwu. Pretekstem do jej powstania była wystawa wideomalarstwa pod tym samym tytułem, jaką Galeria Bielska BWA prezentuje od 24 listopada do 29 grudnia 2006 roku. Pomysłodawcą wystawy był Jarosław Lubiak (współkurator Kamil Kuskowski), a powstała ona w efekcie konkursu dla kuratorów na scenariusz i realizację wystawy malarstwa współczesnego "Bielska Jesień". Organizatorem konkursu jest Galeria Bielska BWA. Krytycy, historycy sztuki oraz artysta biorący udział w projekcie, będący specjalistami w dziedzinie wideoartu, piszą w publikacji o wielu zjawiskach występujących na styku: malarstwo - sztuka wideo, przywołują myślicieli zajmujących się filozofią percepcji obrazu, zastanawiają się, jak (i na ile) artyści tworzący wideomalarstwo czerpią z tradycji malarskiej, i co z tego wynika. Autorzy tekstów odnoszą się także do pomysłu bielskiej wystawy, w której 12 polskich artystów przedstawia swoje projekcje wideo. Magdalenę Ujmę - autorkę rozdziału pt. "Życie po życiu" - kusi wręcz wizja wystawy.odwrotnej, ukazującej nie to, jak sztuka wideo czerpie z tradycji malarskiej, ale jak malarstwo sięga dziś po wideo (autorce chodzi o sięganie przez malarzy po motywy wzięte z ekranu telewizora, wideo i gazet). Agata Smalcerz we wstępie zaznacza, iż publikowane teksty znacznie rozszerzają problematykę wideomalarstwa egzemplifikowaną na wystawie. Dokonując ich wyboru, wydawca i kuratorzy nie zamykają problemu, ale mają nadzieję na rozpoczęcie dyskusji i poszerzenie jej zakresu.

&

Konceptualność fotografii

NAKŁAD WYCZEPRANY

Autor przedstawia fotografię jako medium sztuki konceptualnej i sztuki ciała w drugiej połowie XX wieku, skupiając się głównie na polskich artystach. Im poświęca pierwszą część książki, omawiając m.in. twórczość Zdzisława Beksińskiego, Bronisława Schlabsa, Jerzego Lewczyńskiego, Zbigniewa Dłubaka, Andrzeja Pawłowskiego, Natalii LL i Zofii Kulik. W drugiej części skupi się na teorii fotografii.

Adam Sobota, absolwent polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego (1971, praca magisterska z teorii filmu), obronił doktorat z dziedziny filozofii sztuki (2000). Od 1973 roku pracuje w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, zajmując się zbiorem fotografii artystycznej Muzeum. Specjalizuje się w fotografii i problematyce sztuki współczesnej. Autor wielu publikacji i opracowań, m.in. książki pt. "Szlachetność techniki. Artystyczne dylematy fotografii w XIX i XX wieku" (Warszawa, 2001), redaktor publikacji pt. "Estetyka i racjonalność fotografii" (Wrocław, 2002). Był organizatorem i kuratorem wielu wystaw, którym towarzyszyły opracowania naukowe jego autorstwa. Jest także wykładowcą na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Wstęp Agaty Smalcerz
Wprowadzenie Adama Soboty

Opracowanie graficzne: Ewa Pietrzyk
Wydanie książki sponsorowała Rafineria Czechowice S.A. w Czechowicach-Dziedzicach.
Książka do nabycia w Galerii Bielskiej BWA w cenie 15 zł.

&

Natalia LL - Sny i śnienia

NAKŁAD WYCZERPANY

W marcu 2005 roku Galeria Bielska BWA oraz BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej, przy współudziale Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu, wydały książkę Natalii LL pt. "Sny i śnienia".

Na 168 stronach książki przedstawione są zapisy 68 snów i śnień artystki, które poprzedza kilka tekstów Natalii LL o roli snu w sztuce - znanych już z jej poprzedniej książki pt. „Texty" -  a także teksty naukowców i artystów badających zjawisko snu, omawiających doświadczenia w modelu piramidy Cheopsa, a także opisujących aspekty energii geometronicznej.

Wstęp Agaty Smalcerz

Książka wydana jest w formacie A 5, posiada kolorową okładkę, zawiera czarno-białe ilustracje.
Opracowanie graficzne: Ewa Pietrzyk

&

cena: 0

&

cena: 0

&

Koszyk

Najnowszy katalog Galerii Bielskiej BWA >>

>>

- Wysoka ocena Galerii Bielskiej BWA
- Wyróżnienie dla wystawy "TANCEBA"

>>

English version
__________________
Fotorelacja z wernisażu >>
__________________
"Bagaż do-świadczeń" - warsztaty artystyczne >>

>>

English version
__________________
Fotorelacja z wernisażu >>

>>

Klubokawiarnia Aquarium
English version
________________________
Fotorelacja z wernisażu >>

>>

______________________________

Zobacz na YouTube klip, reportaż, filmy z wydarzeń

Fotorelacje >>

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

 

   #galeriabielska 

>>