cena: 50

Okładka katalogu 50 zł + koszty wysyłki

Album wydany z okazji obchodów 70-lecia bielskiego ZPAP zawierający teksty dotyczące historii bielskiego środowiska plastycznego, spis wszystkich członków związku w minionych 70 latach oraz noty biograficzne, portrety i reprodukcje prac 200 artystów. Książka jest bogato ilustrowana, zawiera zdjęcia archiwalne i dokumentalne ze zbiorów rodzinnych, prywatnych oraz instytucji kultury. To ważne kompendium wiedzy o artystach regionu bielskiego na przestrzeni minionych siedmiu dekad.

Katalog pod redakcją Teresy Dudek Bujarek, Agaty Smalcerz, Krystyny Stec i Piotra Wisły. Autorką tekstów historycznych pt. „Fenomen nie do powtórzenia. ZPAP Oddział w Bielsku i Bielsku-Białej 1945-1977" oraz „Przerwana tożsamość. ZPAP Okręg Bielsko-Biała 1977-1983, 1990-2014" jest Teresa Dudek Bujarek, historyk sztuki, kustosz Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Autorem projektu graficznego jest Piotr Wisła. Autorem projektu znaku graficznego obchodów 70-lecia ZPAP wykorzystanego na okładce albumu jest Jacek. L. Grabowski.

Katalog w formacie 27,5 x 24,5 cm, zawiera 318 stron, ma miękką okładkę zintegrowaną.

Wydawcy: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bielsko-Biała, Galeria Bielska BWA, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. Nakład 600 egzemplarzy.

ISBN 978-83-88735-63-9

ISBN 978-83-87984-87-8

ISBN 978-83-881054-3-2

Album towarzyszy wystawom z okazji 70-lecia ZPAP prezentowanych w Galerii Bielskiej BWA i Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej.

Czytaj  o wystawie „Kochajmy naszych artystów. 70 lat obecności ZPAP w Bielsku-Białej> 1945-2015" w Galerii Bielskiej BWA >>

&

cena: 15

 

okładka katalogu

15 zł + koszty wysyłki

Katalog towarzyszący wystawie malarstwa Kariny Czernek pt. „Szeptem widzenie", prezentowanej w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej (6 lutego - 12 marca 2015).

Wystawa jest nagrodą Dyrektora Galerii Bielskiej BWA za zestaw prac prezentowanych podczas 3. Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych 2014.

Katalog jest poprzedzony wstępem Agaty Smalcerz, charakteryzującym twórczość Kariny Czernek, zawiera 53 barwne reprodukcje prac, barwne zdjęcie portretowe artystki, jej biografię oraz informację o dorobku artystycznym oraz otrzymanym stypendium twórczym Miasta Bielska-Białej (2015).

 

Wydawnictwo w twardej, oprawie, format: 20,5 cm x 20 cm; liczy 48 stron; nakład 400 egzemplarzy.

© Wydawca: Galeria Bielska BWA, 2015; zdjęcia, projekt graficzny: Marek Czernek; druk: Oficyna Drukarsko-Wydawnicza Akant s.c. Cieszyn

ISBN 978-83-87984-86-1

 

Czytaj o wystawie Kariny Czernek "Szeptem widzenie"  >>

 

&

cena: 20

Okładka katalogu

20 zł + koszty wysyłki

Katalog towarzyszący 8. Wystawie Kuratorskiej „Bielskiej Jesieni”  – „Nie-widoki. O pejzażu współcześnie” (3 października – 6 listopada 2014) zawierający barwne reprodukcje prac 17 artystów uczestniczących w wystawie w Galerii Bielskiej BWA oraz zdjęcia z ekspozycji w przestrzeni galerii.

Katalog zawiera tekst krytyczny kuratorki wystawy Jolanty Ciesielskiej pt. „Widok z okna”, omawiający ideę bielskiej wystawy oraz prezentowane prace, a także nawiązujący do historii malarstwa pejzażowego, oraz noty biograficzne i wypowiedzi 17 artystów.

 © Wydawca: Galeria Bielska BWA, 2014; redakcja – Jolanta Ciesielska, korekta – Barbara Swadźba. Projekt graficzny, DTP, zdjęcia – Krzysztof Morcinek. Druk: Oficyna Drukarsko-Wydawnicza Akant s.c. Katalog w miękkiej oprawie, format: 23 x 17 cm. Wydawnictwo liczy 78 stron; nakład 500 egzemplarzy.

ISBN 978-83-87984-83-0.

Czytaj o wystawie >>

&

cena: 30

 

 

katalog 3 BFSW 2014_okladka

30 zł + koszty wysyłki

Katalog towarzyszący 3. Bielskiemu Festiwalowi Sztuk Wizualnych 2014 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta (czerwiec - sierpień 2014), zawierający barwne reprodukcje prac 164 artystów uczestniczących w festiwalu, prezentowanych na wystawach w Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej, Starej Fabryce, Galerii Fotografii B&B, Fundacji Centrum Fotografii, zdjęcia portretowe artystów, fotorelację z otwarcia festiwalu, zdjęcia z ekspozycji oraz zdjęcia z akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej. Katalog zawiera tekst krytyczny kuratorki festiwalu Agaty Smalcerz pt. „Bogactwo kolorów, kształtów, materii i technik", omawiający festiwalowe wystawy, charakteryzujący wielki potencjał twórczy bielskich artystów, a także noty biograficzne 164 artystów.

© Wydawca: Galeria Bielska BWA, 2014; redakcja - Agata Smalcerz, współpraca: Justyna Łabądź, Paulina Martyniak; korekta - Barbara Swadźba. Projekt okładki - Piotr Wisła; projekt graficzny, skład, DTP - Krzysztof Morcinek; zdjęcia z ekspozycji, reprodukcje prac, fotografie - Krzysztof Morcinek, archiwa artystów. Druk: Drukarnia Dimograf Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2014. Katalog w miękkiej oprawie, format: 21 x 23 cm. Wydawnictwo liczy 188 stron; nakład 500 egzemplarzy.
ISBN 978-83-87984-82-3.

Czytaj o spotkaniu >>

Czytaj o 3. Bielskim Festiwalu Sztuk Wizualnych 2014 >>

 

&

cena: 30

 katalog 41. Biennale Malarstwa "Bielska Jesiń 2013"30 zł + koszt wysyłki

Katalog towarzyszący 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013", w polsko-angielskiej wersji językowej, zawierający barwne reprodukcje 78 obrazów prezentowanych na wystawie, zdjęcia portretowe 42 artystów, teksty krytyczne: Agaty Smalcerz, Pawła Jarodzkiego, Piotra Rypsona, Anny Nawrot oraz Kamila Kuskowskiego, a także noty biograficzne w opracowaniu Grażyny Cybulskiej. 

© Wydawca: Galeria Bielska BWA, 2013, redakcja: Grażyna Cybulska, Barbara Swadźba; tłumaczenie: Jarosław Fejdych, Ewa Samotyj-Hess; korekta polskich tekstów - Barbara Swadźba, angielskich - Jarosław Fejdych. Projekt graficzny i DTP oraz zdjęcia z ekspozycji: Krzysztof Morcinek. Reprodukcje prac: Jacek Rojkowski, zdjęcia portretowe - archiwum artystów. Druk: Dimograf, Bielsko-Biała 2013. Katalog w miękkiej oprawie, format: 20 x 23 cm. Katalog wydany w dwóch edycjach. I edycja: wydawnictwo 152-stronicowe, nakład: 150 egzemplarzy; II edycja: 168 stron, nakład: 350 sztuk. ISBN 978-83-87984-81-6.

&

Koszyk

English version
Wernisaż:

Film >>
Fotorelacja >>
________________

"Sztuka w moim życiu" - spotkanie z artystą,
18 stycznia, 12.00-13.30 >>

"Artystyczna animacja Zdzisława Kudły: humanizm katastroficzny" - wykład Michała Bobrowskiego
25 stycznia, 18.00 >>

>>

Klubokawiarnia Aquarium

>>

18 stycznia, 14.00

- RECENZJE, ANIMACJE, SELFIE - spotkanie z widzami i uczestnikami konkursów  >>

______________________________

BJ 2017 - klip, reportaż, filmy

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

 

   #galeriabielska 

>>