Leon Tarasewicz. Mural dla Bielska-Białej

Nakład wyczerpany

Katalog wydany przez Galerię Bielską BWA z okazji uroczystego odsłonięcia muralu Leona Tarasewicza na ścianie Gemini Park w Bielsku-Białej w grudniu 2009 roku. Zawiera tekst Agaty Smalcerz - dyrektora Galerii Bielskiej BWA oraz kalendarium, przypominające historię miejsca nad rzeką Białą: powstanie fabryki włókienniczej, wykonanie monumentalnej mozaiki na ścianie tkalni przez Ignacego Bieńka, sprzedaż fabryki i jej częściowa likwidacja; zburzenie ściany z mozaiką, powstanie centrum handlowo-rozrywkowego, zaproszenie Leona Tarasewicza do stworzenia muralu na ścianie Gemini Park.

Katalog zawiera 58 barwnych fotografii, przedstawiających wszystkie etapy projektowania i powstawania muralu, oraz wcześniejsze realizacje malarskie Leona Tarasewicza, a także 10 archiwalnych zdjęć ukazujących Ignacego Bieńka w czasie realizacji dzieła oraz fragmenty mozaiki.

Katalog pod redakcją Agaty Smalcerz. Projekt graficzny - Krzysztof  Morcinek.

Zdjęcia: Grażyna Cybulska, Grzegorz Dąbrowski, Paweł Grześ, Michał Kliś, Elżbieta Król, Krzysztof  Morcinek, Agata Smalcerz, Zuzanna Ziółkowska.
Katalog o wymiarach 15 x 17 cm, w miękkiej oprawie. ISBN 978-83-87984-58-8

&

39. Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ 2009nakład wyczerpany

Katalog towarzyszący 39. Biennale Malarstwa "Bielska Jesień 2009" pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zawiera wstęp Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta, tekst krytyczny Jolanty Ciesielskiej - przewodniczącej jury konkursu oraz tekst Agaty Smalcerz, dyrektora Galerii Bielskiej BWA. W katalogu umieszczono noty biograficzne 37 artystów biorących udział w wystawie wraz z krótkimi autorskimi tekstami. W katalogu zamieszczono kolorowe reprodukcje wszystkich obrazów biorących udział w wystawie - 109 prac. Katalog wydany przez Galerię Bielską BWA w listopadzie 2009 roku;  pod redakcją Grażyny Cybulskiej. Projekt i opracowanie graficzne - Krzysztof Morcinek; zdjęcia - Jerzy Janota i Krzysztof Morcinek. Wydawnictwo 160 stronicowe, w formacie 20 x 23 cm, w miękkiej oprawie; ISBN 978-8387984-57-1; nakład- 600 szt.; cena 20 zł.

&

cena: 25

Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych 201125 złotych + koszty przesyłki

Obszerny katalog prezentuje twórczość bielskiego środowiska plastycznego. Przedstawieni w nim artyści byli uczestnikami wystaw i akcji w przestrzeni miasta znajdujących się w programie drugiej edycji Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych 2011, odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta (maj - sierpień 2011). Katalog zawiera 148 not biograficznych artystów wraz z krótkim opisem twórczości oraz wykazem najważniejszych wystaw z ostatnich lat (2007-2011), nagród, wyróżnień i stypendiów. Każdej nocie biograficznej towarzyszy reprodukcja pracy prezentowanej podczas festiwalu oraz fotografia artysty. Autorem wstępu jest prezes bielskiego Okręgu ZPAP, Renata Szułczyńska. Katalog zawiera również tekst podsumowujący festiwalowe prezentacje pióra dyrektor Galerii Bielskiej BWA, Agaty Smalcerz pt. „Między pejzażem i abstrakcją". Uzupełnieniem wydawnictwa są zdjęcia fragmentów ekspozycji w Galerii Bielskiej BWA, Muzeum w Bielsku-Białej, Galerii „de facto", EXPE Galerii Eksperymentalnej, Galerii Fotografii „B&B", a także zdjęcia z akcji oraz prac w przestrzeni publicznej.

Redakcja katalogu: Renata Szułczyńska. Projekt okładki: Piotr Wisła. Projekt graficzny, skład, DTP: Alicja Jakimów. Przygotowanie not bioraficznych: Aleksandra Król, Barbara Swadźba. Zdjęcia: Archiwum artystów, Krzysztof Morcinek, Alicja Migdał-Drost, Adrian Lach. Korekta: Barbara Swadźba. Druk: Drukarnia „Dimograf" Sp. z o. o., Bielsko-Biała. Wydawnictwo 180-stronicowe w miękkiej oprawie. ISBN 978-83-933243-0-9; ISBN 978-83-87984-69-4. Format: 21 x 23 cm. Nakład: 800 egzemplarzy, w tym 139 egzemplarzy przeznaczonych do sprzedaży.

&

cena: 0

Lokomotywa. Wpływ kultury na rozwój lokalny

bezpłatna książka + koszty przesyłki

Publikacja wydana w ramach projektu „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów", będąca jego podsumowaniem. Katalog w wersji polsko-angielskiej zawiera wstęp Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta, teksty Agaty Smalcerz, Marcina Jabłońskiego, Justyny Łabądź i Anny Bednarskiej, traktujące o wpływie kultury na rozwój lokalny i związanymi z nią inicjatywami klastrowymi, które powstają na całym świecie. Umieszczone zostało w nim również kalendarium wydarzeń wiążących się z projektem, opatrzone bogatym zbiorem zdjęć. Projekt „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów" realizowany był przez Galerię Bielską BWA w latach 2008-2011 we współpracy z Oslo Teknopol oraz Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. Projekt współfinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Gminę Bielsko-Biała.

Redaktor: Agata Smalcerz. Tłumaczenie: Jarosław Fejdych, Piotr Rzepisko. Redakcja angielskich translacji: Keith Shortley. Korekta: Justyna Łabądź. Projekt katalogu, skład, DTP: Krzysztof Morcinek. Druk: Dimograf, Bielsko-Biała 2011. Wydawnictwo 136-stronicowe w miękkiej oprawie ze skrzydełkami. ISBN 978-83-87984-62-5. Format: 29,5 x 23 cm. Nakład: 2000 egz.

&

cena: 0

Mały Wiedeń z wizytą w Wiedniu / Klein Wien zu  Gast in Wien

katalog bezpłatny + koszty przesyłki

Katalog pokonkursowej wystawy bielskich artystów
w Galerii Time w Wiedniu (14-25 lipca 2009) w wersji polskiej i niemieckiej, ze wstępem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta. Zawiera noty biograficzne: Katarzyny Dietrych-Kuzak, Mariusza Horeczego, Michała Klisia, Bronisława Krzysztofa, Krzysztofa Krzysztofa, Elżbiety Kuraj, Tadeusza Moskały i Joanny Rzeźnik, a także barwne reprodukcje prac prezentowanych na wystawie,
po dwie fotografie całostronicowe, pozostałe prace
w formie wglądówek z opisem.
Katalog pod redakcją Agaty Smalcerz,
projekt graficzny - Krzysztof Morcinek.
32-stronicowy w miękkiej oprawie, format: 20 x 21 cm. Nakład 600 egzemplarzy. ISBN: 978-83-87-984-56-4.

&

Koszyk

- Miejsca ekspozycji:

● Galeria Bielska BWA
● Willa Teodora Sixta
(ul. A. Mickiewicza 24)

Na wystawę wstęp wolny
_________________________

WARSZTATY MALARSKIE 

prowadzone przez finalistów biennale:
Sebastian Krok

sobota, 16 grudnia, 11.00
_________________________
SELFIE Z OBRAZEM

Konkurs dla użytkowników Facebooka i Instagrama
______________________

Bielska Jesień 2017
Zobacz: klip, reportaż, filmy

>>

Klubokawiarnia Aquarium
9 listopada - 31 grudnia
______________________

Wykład Anki Ptaszkowskiej
15 grudnia, 18.00. UWAGA! Wykład odwołany

English version

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

 

   #galeriabielska 

>>