cena: 20

Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych 201120 złotych + koszty przesyłki

Obszerny katalog prezentuje twórczość bielskiego środowiska plastycznego. Przedstawieni w nim artyści byli uczestnikami wystaw i akcji w przestrzeni miasta znajdujących się w programie drugiej edycji Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych 2011, odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta (maj - sierpień 2011). Katalog zawiera 148 not biograficznych artystów wraz z krótkim opisem twórczości oraz wykazem najważniejszych wystaw z ostatnich lat (2007-2011), nagród, wyróżnień i stypendiów. Każdej nocie biograficznej towarzyszy reprodukcja pracy prezentowanej podczas festiwalu oraz fotografia artysty. Autorem wstępu jest prezes bielskiego Okręgu ZPAP, Renata Szułczyńska. Katalog zawiera również tekst podsumowujący festiwalowe prezentacje pióra dyrektor Galerii Bielskiej BWA, Agaty Smalcerz pt. „Między pejzażem i abstrakcją". Uzupełnieniem wydawnictwa są zdjęcia fragmentów ekspozycji w Galerii Bielskiej BWA, Muzeum w Bielsku-Białej, Galerii „de facto", EXPE Galerii Eksperymentalnej, Galerii Fotografii „B&B", a także zdjęcia z akcji oraz prac w przestrzeni publicznej.

Redakcja katalogu: Renata Szułczyńska. Projekt okładki: Piotr Wisła. Projekt graficzny, skład, DTP: Alicja Jakimów. Przygotowanie not bioraficznych: Aleksandra Król, Barbara Swadźba. Zdjęcia: Archiwum artystów, Krzysztof Morcinek, Alicja Migdał-Drost, Adrian Lach. Korekta: Barbara Swadźba. Druk: Drukarnia „Dimograf" Sp. z o. o., Bielsko-Biała. Wydawnictwo 180-stronicowe w miękkiej oprawie. ISBN 978-83-933243-0-9; ISBN 978-83-87984-69-4. Format: 21 x 23 cm. Nakład: 800 egzemplarzy, w tym 139 egzemplarzy przeznaczonych do sprzedaży.

&

cena: 0

Lokomotywa. Wpływ kultury na rozwój lokalny

bezpłatna książka + koszty przesyłki

Publikacja wydana w ramach projektu „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów", będąca jego podsumowaniem. Katalog w wersji polsko-angielskiej zawiera wstęp Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta, teksty Agaty Smalcerz, Marcina Jabłońskiego, Justyny Łabądź i Anny Bednarskiej, traktujące o wpływie kultury na rozwój lokalny i związanymi z nią inicjatywami klastrowymi, które powstają na całym świecie. Umieszczone zostało w nim również kalendarium wydarzeń wiążących się z projektem, opatrzone bogatym zbiorem zdjęć. Projekt „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów" realizowany był przez Galerię Bielską BWA w latach 2008-2011 we współpracy z Oslo Teknopol oraz Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. Projekt współfinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Gminę Bielsko-Biała.

Redaktor: Agata Smalcerz. Tłumaczenie: Jarosław Fejdych, Piotr Rzepisko. Redakcja angielskich translacji: Keith Shortley. Korekta: Justyna Łabądź. Projekt katalogu, skład, DTP: Krzysztof Morcinek. Druk: Dimograf, Bielsko-Biała 2011. Wydawnictwo 136-stronicowe w miękkiej oprawie ze skrzydełkami. ISBN 978-83-87984-62-5. Format: 29,5 x 23 cm. Nakład: 2000 egz.

&

cena: 0

Mały Wiedeń z wizytą w Wiedniu / Klein Wien zu  Gast in Wien

katalog bezpłatny + koszty przesyłki

Katalog pokonkursowej wystawy bielskich artystów
w Galerii Time w Wiedniu (14-25 lipca 2009) w wersji polskiej i niemieckiej, ze wstępem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta. Zawiera noty biograficzne: Katarzyny Dietrych-Kuzak, Mariusza Horeczego, Michała Klisia, Bronisława Krzysztofa, Krzysztofa Krzysztofa, Elżbiety Kuraj, Tadeusza Moskały i Joanny Rzeźnik, a także barwne reprodukcje prac prezentowanych na wystawie,
po dwie fotografie całostronicowe, pozostałe prace
w formie wglądówek z opisem.
Katalog pod redakcją Agaty Smalcerz,
projekt graficzny - Krzysztof Morcinek.
32-stronicowy w miękkiej oprawie, format: 20 x 21 cm. Nakład 600 egzemplarzy. ISBN: 978-83-87-984-56-4.

&

Identyfikacja klastrów w biznesie kreatywnym regionu bielskiego i określenie ich potrzeb w zakresie wsparcia z strony sektora publicznegonakład wyczerpany

Raport z badań marketingowych prowadzonych od stycznia do marca 2010 roku przez firmę BCMM - badania marketingowe z Katowic, obejmujących firmy i instytucje z regionu bielskiego należące do następujących branż: sztuka, media, dizajn, architektura. Książka w wersji polskiej i angielskiej, wydana w ramach publikacji „Wpływ kultury na rozwój lokalny", podsumowującej projekt „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów", realizowany przez Galerię Bielską BWA w latach 2008-2011, współfinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy i Gminę Bielsko-Biała.

Książka pod redakcją Joanny Kowal. Tłumaczenie: Jarosław Fejdych, Piotr Rzepisko. Korekta tłumaczenia w języku angielskim: Keith Shortley. Ilustracje: Izabela Cieszko. Projekt okładki: Krzysztof Morcinek. Skład: Janusz Legoń. Druk: Dimograf, Bielsko-Biała 2011. Wydawnictwo 144-stronicowe w miękkiej oprawie. Format: 14,8 x 20,9 cm. ISBN 978-83-87984-64-9. Nakład: 2000 egz.

&

cena: 10

Iluzja jako źródło cierpień

cena 10 zł + koszty przesyłki

Katalog wydany z okazji wystawy "Iluzja jako źródło cierpień" (3 października - 2 listopada 2008), będącej zwycięskim projektem w 5. edycji konkursu Galerii Bielskiej BWA na scenariusz wystawy kuratorskiej prezentującej współczesne malarstwo polskie w cyklu "Bielska Jesień". Kuratorką wystawy była Agnieszka Żechowska.

Katalog w formacie 20,2 x 20,2 cm, liczy 80 stron, posiada miękką okładkę, zawiera 35 całostronicowych kolorowych reprodukcji prac artystów oraz zdjęć z ekspozycji.
Wydawca: Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej, 2008; redakcja: Agnieszka Żechowska; projekt graficzny: Karolina Breguła; nakład: 500 egzemplarzy, cena: 15 zł; sprzedaż w Galerii Bielskiej BWA.
Katalog zawiera trzy eseje:
Agnieszka Żechowska - "Iluzja jako źródło cierpień",
Jarosław Lubiak - "Kto śmie mieć iluzję?",
Tomasz Kozak - "Pozór wzniosłości (między historia a posthistorią)",
Są także notki biograficzne uczestniczących w wystawie artystów: Agaty Bogackiej, Karoliny Breguły, Doroty Buczkowskiej, Oli Buczkowskiej, Tomasza Kozaka, Roberta Kuśmirowskiego, Alicji Łukasiak, Roberta Maciejuka, Aleksandry Polisiewicz, Zbigniewa Rogalskiego i Twożywa (Mariusz Libel, Krzysztof Sidorek).

&

Koszyk

Fotorelacje >>

 

Festiwalowe wernisaże - relacja filmowa >>
Wernisaż na Szyndzielni >>

About the festival

>>

Klubokawiarnia Aquarium

>>

30 lipca - 3 sierpnia 2018, godz. 10.00-13.00

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>