cena: 0

Lokomotywa. Wpływ kultury na rozwój lokalny

bezpłatna książka + koszty przesyłki

Publikacja wydana w ramach projektu „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów", będąca jego podsumowaniem. Katalog w wersji polsko-angielskiej zawiera wstęp Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta, teksty Agaty Smalcerz, Marcina Jabłońskiego, Justyny Łabądź i Anny Bednarskiej, traktujące o wpływie kultury na rozwój lokalny i związanymi z nią inicjatywami klastrowymi, które powstają na całym świecie. Umieszczone zostało w nim również kalendarium wydarzeń wiążących się z projektem, opatrzone bogatym zbiorem zdjęć. Projekt „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów" realizowany był przez Galerię Bielską BWA w latach 2008-2011 we współpracy z Oslo Teknopol oraz Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. Projekt współfinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Gminę Bielsko-Biała.

Redaktor: Agata Smalcerz. Tłumaczenie: Jarosław Fejdych, Piotr Rzepisko. Redakcja angielskich translacji: Keith Shortley. Korekta: Justyna Łabądź. Projekt katalogu, skład, DTP: Krzysztof Morcinek. Druk: Dimograf, Bielsko-Biała 2011. Wydawnictwo 136-stronicowe w miękkiej oprawie ze skrzydełkami. ISBN 978-83-87984-62-5. Format: 29,5 x 23 cm. Nakład: 2000 egz.

&

cena: 0

Mały Wiedeń z wizytą w Wiedniu / Klein Wien zu  Gast in Wien

katalog bezpłatny + koszty przesyłki

Katalog pokonkursowej wystawy bielskich artystów
w Galerii Time w Wiedniu (14-25 lipca 2009) w wersji polskiej i niemieckiej, ze wstępem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta. Zawiera noty biograficzne: Katarzyny Dietrych-Kuzak, Mariusza Horeczego, Michała Klisia, Bronisława Krzysztofa, Krzysztofa Krzysztofa, Elżbiety Kuraj, Tadeusza Moskały i Joanny Rzeźnik, a także barwne reprodukcje prac prezentowanych na wystawie,
po dwie fotografie całostronicowe, pozostałe prace
w formie wglądówek z opisem.
Katalog pod redakcją Agaty Smalcerz,
projekt graficzny - Krzysztof Morcinek.
32-stronicowy w miękkiej oprawie, format: 20 x 21 cm. Nakład 600 egzemplarzy. ISBN: 978-83-87-984-56-4.

&

Identyfikacja klastrów w biznesie kreatywnym regionu bielskiego i określenie ich potrzeb w zakresie wsparcia z strony sektora publicznegonakład wyczerpany

Raport z badań marketingowych prowadzonych od stycznia do marca 2010 roku przez firmę BCMM - badania marketingowe z Katowic, obejmujących firmy i instytucje z regionu bielskiego należące do następujących branż: sztuka, media, dizajn, architektura. Książka w wersji polskiej i angielskiej, wydana w ramach publikacji „Wpływ kultury na rozwój lokalny", podsumowującej projekt „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów", realizowany przez Galerię Bielską BWA w latach 2008-2011, współfinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy i Gminę Bielsko-Biała.

Książka pod redakcją Joanny Kowal. Tłumaczenie: Jarosław Fejdych, Piotr Rzepisko. Korekta tłumaczenia w języku angielskim: Keith Shortley. Ilustracje: Izabela Cieszko. Projekt okładki: Krzysztof Morcinek. Skład: Janusz Legoń. Druk: Dimograf, Bielsko-Biała 2011. Wydawnictwo 144-stronicowe w miękkiej oprawie. Format: 14,8 x 20,9 cm. ISBN 978-83-87984-64-9. Nakład: 2000 egz.

&

cena: 10

Iluzja jako źródło cierpień

cena 10 zł + koszty przesyłki

Katalog wydany z okazji wystawy "Iluzja jako źródło cierpień" (3 października - 2 listopada 2008), będącej zwycięskim projektem w 5. edycji konkursu Galerii Bielskiej BWA na scenariusz wystawy kuratorskiej prezentującej współczesne malarstwo polskie w cyklu "Bielska Jesień". Kuratorką wystawy była Agnieszka Żechowska.

Katalog w formacie 20,2 x 20,2 cm, liczy 80 stron, posiada miękką okładkę, zawiera 35 całostronicowych kolorowych reprodukcji prac artystów oraz zdjęć z ekspozycji.
Wydawca: Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej, 2008; redakcja: Agnieszka Żechowska; projekt graficzny: Karolina Breguła; nakład: 500 egzemplarzy, cena: 15 zł; sprzedaż w Galerii Bielskiej BWA.
Katalog zawiera trzy eseje:
Agnieszka Żechowska - "Iluzja jako źródło cierpień",
Jarosław Lubiak - "Kto śmie mieć iluzję?",
Tomasz Kozak - "Pozór wzniosłości (między historia a posthistorią)",
Są także notki biograficzne uczestniczących w wystawie artystów: Agaty Bogackiej, Karoliny Breguły, Doroty Buczkowskiej, Oli Buczkowskiej, Tomasza Kozaka, Roberta Kuśmirowskiego, Alicji Łukasiak, Roberta Maciejuka, Aleksandry Polisiewicz, Zbigniewa Rogalskiego i Twożywa (Mariusz Libel, Krzysztof Sidorek).

&

cena: 15

Świat Wilkonia Wilkoń's World

cena 15 zł + koszty przesyłki

Album wydany przez Galerię Bielską BWA z okazji wystawy rzeźb i ilustracji książkowych Józefa Wilkonia (Galeria Bielska BWA, 24 maja - 18 czerwca 2008), towarzyszącej XXIII Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Lalkarskiej w Teatrze Lalek "Banialuka" im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej.

We wstępie o tym malarzu, ilustratorze, grafiku, rzeźbiarzu i scenografie oraz jego pracach piszą m. in. Janine Despinette, Przewodnicząca CIELJ (Francja) i Chikara Yoshida, Burmistrz Oshimy (Japonia), który napisał: Prace te są tak fascynujące, że ludzie z całej Japonii przyjeżdżają do nas, aby je obejrzeć. Są głęboko poruszeni ich ciepłem. Świat Wilkonia to świat zwierząt, przedstawionych z dociekliwością i bez czułostkowości, ale z dziecięcą niemal świeżością.
Publikacja zawiera ponad 60 fotografii rzeźb oraz reprodukcji akwarel, pasteli i rysunków. Autorami opracowania graficznego są Józef Wilkoń i Krzysztof Morcinek. Format albumu: 230 x 210 mm; miękka oprawa; stron: 64; dwie wersje językowe: polska i angielska; ISBN: 83-87984-51-5; nakład 1000 egz.; cena: 20 zł; sprzedaż w Galerii Bielskiej BWA.

&

Koszyk

English version
Wernisaż:

Film >>
Fotorelacja >>
________________

"Artystyczna animacja Zdzisława Kudły: humanizm katastroficzny" - wykład Michała Bobrowskiego
25 stycznia, 18.00 >>

>>

English version
Fotorelacja z wernisażu >>

>>

Klubokawiarnia Aquarium

>>

18 stycznia, 14.00

- RECENZJE, ANIMACJE, SELFIE - spotkanie z widzami i uczestnikami konkursów  >>

______________________________

BJ 2017 - klip, reportaż, filmy

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

 

   #galeriabielska 

>>