Targi Sztuki Sfera Sztuki

nakład wyczerpany

Katalog towarzyszący Targom Sztuki "Sfera Sztuki", odbywającym się w dniach 11-13 czerwca 2010 roku w Bielsku-Białej. Zawiera wstęp Agaty Smalcerz - dyrektora Galerii Bielskiej BWA, tekst krytyczny Jolanty Ciesielskiej - krytyczki i historyczki sztuki. W katalogu umieszczono noty biograficzne 16 artystów biorących udział w Targach Sztuki wraz z autorskim komentarzem Jolanty Ciesielskiej. Teksty te zostały uzupełnione reprodukcjami prac poszczególnych artystów, w większości eksponowanych podczas targów. Katalog wydany przez Galerię Bielską BWA, pod redakcją Grażyny Cybulskiej, projekt i opracowanie graficzne - Tom Swoboda. Wydawnictwo 72-stronicowe w miękkiej oprawie, format: 21 x 15 cm; ISBN 978-83-87984-59-5; nakład: 1000 szt.

&

Elżbieta Kuraj, Malarstwo

nakład wyczerpany

Katalog wydany w 2008 roku przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, przy współudziale Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Galerii Extravagance w Sosnowcu, BWA w Sieradzu oraz BWA w Kaliszu.

Katalog towarzyszy wystawie prezentującej obrazy artystki z ostatnich dziesięciu lat. Zawiera teksty autorskie, recenzje (fragmenty): Macieja Bieniasza, Kazimierza Cieślika, Bogdana Wegnera i Stanisława Rodzińskiego oraz notkę biograficzną z pełnym wykazem wystaw indywidualnych i udziału w wystawach zbiorowych.

Katalog 30-sto stronicowy z miękką oprawą; format: 24,5 x 20 cm; zawiera 28 barwnych reprodukcji; opracowanie graficzne - Janusz Karbowniczek. ISBN 978-83-89436-79-5.

Elżbieta Kuraj, ur. w 1956 roku w Sosnowcu. Studia ukończyła na katowickim Wydziale Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie jest pedagogiem w Instytucie Sztuki UŚ w Cieszynie i w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej.

&

cena: 40

Kazimierz Kopczyński - Malarstwo

cena 40 zł + koszty przesyłki

Album pod redakcją Heleny Dobranowicz, wydany przez Galerię Bielską BWA w serii "Biblioteka Bielska-Białej" w 100-lecie urodzin ważnego bielskiego malarza, współzałożyciela Grupy "Beskid", znakomitego pejzażysty i kolorysty. Wydawnictwo towarzyszyło monograficznej wystawie malarstwa Kazimierza Kopczyńskiego (Galeria Bielska BWA, 4 marca - 13 kwietnia 2008).

Na 160 stronach albumu zawarte są teksty w trzech językach (polskim, angielskim, niemieckim): wspomnieniowy prof. Michała Klisia, esej o twórczości artysty pióra prof. Stanisława Rodzińskiego, a także biografia artysty, esej poświęcony twórczości pejzażowej Kazimierza Kopczyńskiego oraz katalog jego prac autorstwa Heleny Dobranowicz.

Album zawiera barwne reprodukcje prac artysty oraz zdjęcia archiwalne ze zbiorów rodziny i przyjaciół. Autorem opracowania graficznego jest Piotr Wisła. Format albumu: 267 x 215 mm; twarda oprawa; nakład 1000 egz., cena 40 zł; sprzedaż w Galerii Bielskiej BWA.

&

cena: 0

cena: 0 zł + koszt wysyłki


Obsession. Perversion. Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation

Książka „Obsession. Perversion. Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation" to zbiór artykułów poświęconych subwersywnym i wywrotowym motywom obecnym w autorskich filmach animowanych z Polski, Czech oraz Włoch. Autorzy artykułów - m.in. Marcin Giżycki (festiwal Animator; Rhode Island School of Design, USA), Bogusław Zmudziński (Etiuda&Anima IFF; AGH), Guo Chunning (Uniwersytet Renmin, Pekin), Denis Viren (Narodowy Instytut Nauk o Sztuce, Moskwa), Paola Bristot (Akademia Sztuk Pięknych w Wenecji) - przyglądają się kontekstowi polityczno-społecznemu oraz interesującym twórcom pochodzącym z regionu środkowo-wschodniej Europy. Teksty autorów polskich czy czeskich sąsiadują z artykułami akademików z Włoch, Rosji oraz Chin. Ze wspólnego namysłu zróżnicowanej grupy badaczy powstaje krajobraz angażującego zmysły i intelekt filmu animowanego, obejmujący m. in. wątki związane z „bezzębnością" współczesnej polskiej animowanej satyry; podobieństwami w wykorzystywaniu potencjału animowanego dokumentu w ramach Nowej Chińskiej Szkoły Animacji oraz współczesnych filmów polskich i czeskich; intertekstualności animowanych westernów wchodzących w dialog z kinem spod znaku Sergio Leone czy Sama Peckinpaha; twórczymi sylwetkami Jana Švankmajera, Zdzisława Kudły czy Alexandra Sroczyńskiego.
Publikacja została wydana w ramach międzynarodowej konferencji akademickiej „Pokręcone sny historii. Subwersywność i deformacja w filmach animowanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej", która miała miejsce w Galerii Bielskiej BWA w dniach 10-13 września 2015 roku, czytaj więcej >>

Wyd. Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, Kraków, 2016. Nakład 1000 szt. Drukarnia Totem, Inowrocław. ISBN (978-83-87984-94-6. Publikacja w języku angielskim, 228 stronicowa, w miękkiej okładce, format 24 x 17 cm.
Publikacja sfinansowana ze środków: Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (projekt Twisted Dreams of History. Subversiveness and Deformation in Animated Film from V4 Countries), Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego (Wydział Humanistyczny), Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie.


Więcej informacji o publikacji w spotkaniu promocyjnym książki >>

&

Karolina Zduneknakład wyczerpany

Katalog pod redakcją Agnieszki Rayzacher, wydany z okazji wystawy najnowszych prac malarskich Karoliny Zdunek pt. „Utopie obrazu" (Galeria Bielska BWA, 6-30 listopada 2008 roku). Ekspozycja znalazła się w cyklu prezentacji laureatów Grand Prix Biennale Malarstwa „Bielska Jesień" organizowanego przez Galerię Bielską BWA pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Artystka była laureatką Grand Prix „BJ"w 2005 roku.

W swoich obrazach Karolina Zdunek tworzy sztuczny świat wyidealizowanej architektury modernistycznej - malarstwo monumentalne, zawłaszczające przestrzeń; znakomicie operuje skalą, stosując ogromne formaty lub wręcz malując na ścianach, które z płaskich powierzchni przekształcają się w skomplikowany zespół wnęk i ryzalitów.

&

Koszyk

piątek, 13 lipca godz.10-18

sobota, 14 lipca godz.10-16

>>

Fotorelacje >>

 

Festiwalowe wernisaże - relacja filmowa >>
Wernisaż na Szyndzielni >>

About the festival

>>

Klubokawiarnia Aquarium

>>

- grafika (2-6 lipca)
- formy tekstylne (9-13 lipca)
- instrumenty upcyklingowe (30 lipca - 3 sierpnia)

Relacja filmowa z warsztatów>>

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>