Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej w okresie obowiązywania reżimu sanitarnego w związku z pandemią koronawirusa. W tym czasie Galeria Bielska BWA czynna jest od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-18.00.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 Dyrektora Galerii Bielskiej BWA
w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2020 r.

1. Wystawy w Galerii Bielskiej BWA są dostępne dla zwiedzających w regulaminowych godzinach otwarcia, po uprzednim wykupieniu biletu wstępu w kasie. Zaleca się dokonywanie płatności bezgotówkowo.

2.  Przy wejściu do Galerii należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie przygotowanym do tego celu preparatem. Zwiedzanie możliwe jest wyłącznie przez osoby zasłaniające twarz i nos.

3. Zostają wyznaczone limity osób przebywających jednocześnie na poszczególnych wystawach: 12 osób w sali dolnej i 25 osób w sali górnej. Zwiedzający, którzy nie zmieszczą się we wskazanych limitach zostaną wpuszczeni na wystawy dopiero wtedy, gdy zmniejszy się liczba przebywających tam osób. Każdy zwiedzający ma obowiązek zachować dystans 2 metrów od innych osób.

4. Pracownicy mający kontakt z widzami są zobowiązani zasłaniać usta i nos oraz zachować odległość 2 metrów od innych osób.

5. Obiekt jest dezynfekowany 2 razy dziennie. Galeria Bielska BWA zastrzega sobie prawo do wyznaczania godzin dezynfekcji sal wystawowych w zależności od ilości odwiedzających.

6. Galeria Bielska BWA udostępnia toaletę dla zwiedzających. Każdy użytkownik zobowiązany jest zdezynfekować dłonie przygotowanym do tego celu preparatem przed wejściem i po skorzystaniu z toalety. Toalety są dezynfekowane 4 razy dziennie.

7. W okresie obowiązywania regulaminu, szatnia w Galerii Bielskiej BWA jest wyłącznie samoobsługowa. Istnieje możliwość zwiedzania wystaw w okryciu wierzchnim.

8. Sprzedaż wydawnictw w kasie odbywa się bez możliwości przeglądania: publikacja może być jedynie zademonstrowana przez pracownika kasy. Zaleca się dokonywanie płatności bezgotówkowo.

9. Zabronione jest wnoszenie na ekspozycję:
– przedmiotów i płynów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
– długich parasoli, plecaków i innego bagażu.

10. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez Obsługę ekspozycji lub Ochronę Galerii.

11. Ekspozycja objęta jest następującymi zakazami:
– palenia tytoniu,
– jedzenia i picia,
– fotografowania z użyciem statywu,
– fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
– dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.

12. Zabrania się wstępu do Galerii osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

13. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, ze względu na dobro zwiedzających oraz bezpieczeństwo zbiorów, Obsługa ekspozycji lub Ochrona Galerii ma prawo do interwencji.

14. Wydarzenia artystyczne organizowane przez Galerię Bielską BWA na zewnątrz, na placu od strony ulicy Mickiewicza – koncerty i wernisaże, przeznaczone są dla maksymalnie 150 osób, odbywają się na stojąco, przy zachowaniu dystansu społecznego 2 metry. Każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk przygotowanego przez Galerię.

15. Każdy wykonawca występujący podczas wydarzenia artystycznego oraz każdy zatrudniony do obsługi pracownik zobowiązany jest powiadomić Galerię o podejrzeniu kontaktu z osobą zarażoną COVID 19 w okresie ostatnich 14 dni, a także o ewentualnych objawach choroby COVID 19.

16. Mikrofony oraz inny sprzęt używany podczas wydarzeń artystycznych zostanie zdezynfekowany przez obsługę przed i po wydarzeniu.