Regulamin zwiedzania

Aktualny regulamin zwiedzania dotyczy okresu obowiązywania reżimu sanitarnego w związku z pandemią koronawirusa. W tym czasie Galeria Bielska BWA czynna jest od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-18.00.

1. Wystawy w Galerii Bielskiej BWA są dostępne dla zwiedzających w regulaminowych godzinach otwarcia, po uprzednim wykupieniu biletu wstępu w kasie. Zaleca się dokonywanie płatności bezgotówkowo.

2. Przy wejściu do Galerii należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie przygotowanym do tego celu preparatem. Zwiedzanie możliwe jest wyłącznie przez osoby zasłaniające twarz i nos.

3. Zostają wyznaczone limity osób przebywających jednocześnie na poszczególnych wystawach: 12 osób w sali dolnej i 25 osób w sali górnej. Zwiedzający, którzy nie zmieszczą się we wskazanych limitach zostaną wpuszczeni na wystawy dopiero wtedy, gdy zmniejszy się liczba przebywających tam osób. Każdy zwiedzający ma obowiązek zachować dystans 2 metrów od innych osób.

4. Pracownicy mający kontakt z widzami są zobowiązani zasłaniać usta i nos oraz zachować odległość 2 metrów od innych osób.

5. W okresie obowiązywania regulaminu w Galerii Bielskiej BWA nie funkcjonują ogólnodostępne toalety dla zwiedzających.

6. W okresie obowiązywania regulaminu, szatnia w Galerii Bielskiej BWA jest nieczynna.

7. Obiekt jest dezynfekowany 2 razy dziennie. Galeria Bielska BWA zastrzega sobie prawo do wyznaczania godzin dezynfekcji sal wystawowych w zależności od ilości odwiedzających.

8. Zabronione jest wnoszenie na ekspozycję
– przedmiotów i płynów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
– długich parasoli, plecaków i innego bagażu.

9. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez Obsługę ekspozycji lub Ochronę Galerii.

10. Ekspozycja objęta jest następującymi zakazami:
– palenia tytoniu i e-papierosów,
– jedzenia i picia,
– fotografowania z użyciem statywu,
– fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
– dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.

11. Zabrania się wstępu do Galerii osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

12. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, ze względu na dobro zwiedzających oraz bezpieczeństwo zbiorów, Obsługa ekspozycji lub Ochrona Galerii ma prawo do interwencji.