Program Weteran Plus" skierowany jest do weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa.

Od 1 marca 2018 roku osoby posiadające kartę Weteran Plus mają bezpłatny wstęp na wystawy oraz warsztaty organizowane przez Galerię Bielską BWA.

Uprawnienia przysługują osobom posiadającym legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, zamieszkałym na terenie miasta Bielska-Białej.