Bielska Jesień 2019. Oprowadzanie po wystawie

Aktualne

Oprowadzać będzie Piotr Rypson, znawca sztuki współczesnej, przewodniczący jury biennale. Opowie o nagrodzonych artystach i najciekawszych pracach na wystawie. Wstęp wolny.

Otwarte oprowadzanie po wystawie odbędzie się w czwartek, 12 grudnia 2019 roku. Przewodnikiem po wystawie będzie dr Piotr Rypson, znany i ceniony krytyk sztuki, historyk sztuki i literatury, publicysta i autor książek – przewodniczący jury 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień.
W swojej narracji o finałowej wystawie, nagrodzonych artystkach i artystach, wyróżnionych obrazach, Piotr Rypson będzie dzielił się z widzami zarówno wnioskami, do jakich doszli wspólnie jurorzy podczas dwukrotnych obrad, jak i osobistymi przemyśleniami. O tych ostatnich można przeczytać w wydanym przez Galerię Bielską BWA katalogu biennale, w którym zawarte są także teksty krytyczne jurorów.

Piotr Rypson (fragmenty eseju w katalogu biennale):
W tegorocznej edycji Bielskiej Jesieni mamy bowiem niemal wyłącznie malarstwo przedstawiające. Abstrakcja, ba, cały nurt minimalny – wyparowały. Widocznie została ze zrozumieniem przerobiona lekcja zaproponowana przez Pawła Susida: „Strzemiński i Stażewski mylą mi się” (1988). Jednocześnie zobaczyliśmy przemożną obecność polityki, upolitycznienia malarskiego języka. (…). Zdarza się nieodparta potrzeba żartobliwej obrony, gdy po kolejnym płótnie czerpiącym z twórczości Hieronima Boscha wewnętrzny chochlik podszeptuje „O Bosche!”. Pośród owych nurtów i figur wyobraźni wyróżniły się w tym roku technologie obrazu (kunsztowne popisy malarskie Borowieckiej i Czarneckiego), unaoczniające napięcie pomiędzy tym, co realne i iluzją, jak również relację pomiędzy obrazowaniem analogowym i cyfrowym. Dalej mamy przepastny rewir polityki obrazu (zbyt wiele, by kogoś wymienić poza nagrodzonymi Baśnikiem i Kulką), nekrokapitalizm (kilka ciekawych płócien w tonacji czarnego humoru) oraz liczne odjazdy w malarskie przestrzenie wytyczone niegdyś przez Yves’a Tanguy czy Joana Miró, nasycone erotyką – a niekiedy mroczą fizjologią.
Inny jeszcze obszar reprezentacji wyznacza tożsamość, różnie pojmowana, zawsze jednak odsyłająca odbiorcę do społecznego tu i teraz. W tym właśnie polu znalazł się dla mnie laureat tegorocznej Grand Prix, Karol Palczak. Pośród rozmaitych polityk obrazu jego propozycja była dla nas najbardziej przekonująca.

Piotr Rypson oprowadza po wystawie
Galeria Bielska BWA, czwartek, 12 grudnia 2019, godz. 13.00
Wstęp wolny

Czytaj więcej o wystawie finałowej 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 >>