Bielska Jesień 2019. Wydarzenia towarzyszące

Aktualne

Oprowadzanie po wystawie przez jurorów, panel dyskusyjny o malarstwie, konkursy, wykłady, warsztaty z artystami – laureatami konkursu.

Bielskiej Jesieni 2019 towarzyszy wiele wydarzeń związanych z propagowaniem laureatów konkursu, samej wystawy finałowej, a przede wszystkim wzbudzających zainteresowanie współczesnym malarstwem polskim oraz bielskim biennale, które ukazuje to, co dzieje się na obecnej malarskiej scenie.

Program wydarzeń, działań, akcji i konkursów:


sobota, 9 listopada 2019
godz. 11.00
Otwarte oprowadzanie po wystawie przez jurorów biennale
W oprowadzaniu uczestniczyć będą jurorzy: Anda Rottenberg, Beata Ewa Białecka, Agata Smalcerz, Piotr Rypson (przewodniczący jury) oraz Andrzej Tobis. Obecni będą także artyści – uczestnicy wystawy finałowej – krytycy, publicyści i organizatorzy biennale, widzowie.

godz. 12.00 – „Wszystko już było? Czyli malarstwo w pułapce oryginalności”
Panel dyskusyjny z udziałem członków jury, krytyków sztuki, publicystów, artystów uczestniczących w wystawie finałowej oraz publiczności.
Moderatorem będzie – prof. Kamil Kuskowski, artysta, kurator, Kierownik Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych w  Akademii Sztuki w Szczecinie.

wtorek, 12 listopada 2019, godz. 10.30
„Czym może być i czym powinna być recenzja” – wykład Krzysztofa Płatka
Wykład adresowany do osób zainteresowanych sztuką pisania recenzji, w szczególności uczestników Konkursu na recenzję obrazu, wybranego z wystawy finałowej 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019.


czwartek, 12 grudnia 2019, godz. 13.00
Piotr Rypson, przewodniczący jury 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 oprowadza po wystawie
Wstęp wolny.

Warsztaty artystyczne z finalistami Bielskiej Jesieni 2019
Autorskie warsztaty artystyczne prowadzone przez czworga uczestników Bielskiej Jesieni 2019, odbywające się przez cztery soboty. Zajęcia, z wykorzystaniem różnych technik malarskich, kierowane są do młodzieży i osób dorosłych. Obowiązują zapisy. 

sobota, 16 listopada 2019, godz. 11.00 - warsztaty z Karolem Palczakiem
sobota, 23 listopada 2019, godz. 11.00 - warsztaty z Natalią Bażowską
sobota, 30 listopada 2019, godz. 11.00 - warsztaty z Tomaszem Kulką
piątek, 13 grudnia 2019, godz. 17.00
- warsztaty z Karolem Palczakiem
sobota, 14 grudnia 2019, godz. 11.00 - warsztaty z Pawłem Baśnikiem
Czytaj więcej po warsztatach >>

Konkursy:
Głosowanie widzów na najciekawszy obraz Bielskiej Jesieni 2019.
Od 8 listopada do 29 grudnia 2019 roku osoby zwiedzające wystawę finałową mogą głosować na najciekawszy – ich zdaniem – prezentowany obraz. Kupony do głosowania znajdują się w recepcji i holu galerii. Każda osoba może głosować tylko raz. Kto z głosujących zechce wziąć udział w losowaniu nagród dla uczestników plebiscytu, proszony jest o wypełnienie rubryki dane kontaktowe.  Nazwisko laureata Nagrody Publiczności podane zostanie na stronach www.galeriabielska.pl oraz www.bielskajesien.pl
Podczas styczniowego wernisażu artysta, którego obraz cieszył się największym zainteresowaniem widzów otrzyma dyplom, a autorzy pięciu wybranych losowo kuponów – katalogi biennale.

12 listopada – 1 grudnia 2019 – konkurs na recenzję obrazu lub wystawy
Konkurs na recenzję najciekawszego obrazu wybranego spośród prac  prezentowanych na wystawie 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019.
Celem konkursu jest zachęcenie widzów do bardziej wnikliwej obserwacji i osobistej oceny współczesnego malarstwa prezentowanego.
Termin nadsyłania  recenzji  upływa z dniem 1 grudnia 2019 roku.
Recenzję należy przesłać  na adres mailowy:
bielskajesien@galeriabielska.pl


Czytaj więcej o 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 >>

Patronat honorowy

Fundatorzy nagród

Sponsorzy – fundatorzy wyróżnień

Patronaty medialne