Czym może być i czym powinna być recenzja. Wykład Krzysztofa Płatka

Aktualne

Wykład adresowany do osób zainteresowanych sztuką pisania recenzji.

Wykład, który prowadzi polonista Krzysztof Płatek, skierowany jest do młodzieży i dorosłych, przybliży uczestnikom zarówno teorię, jak i praktyczną stronę recenzowania wydarzeń artystycznych, w tym przypadku wystawy malarstwa. W efekcie każdy uczestnik będzie miał okazję zmierzyć się zadaniem, tj. jak w ciekawy sposób konstruować swoją opinię w postaci recenzji.
Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w konkursie na recenzję wystawy 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019.

Krzysztof Płatek - nauczyciel polonista. Laureat nagrody Ministra Edukacji Narodowej w 1993 roku, nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w latach 1996, 2000, 2002, nagrody Kuratora Oświaty w latach 1991, 1999. Autor wielu publikacji.