E-LEKCJE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS 7–8

Aktualne

Kreatywna szkoła online to cykl działań edukacyjnych pomocnych w zrozumieniu współczesnej sztuki i kultury, sprzyjających rozwojowi i angażujących w odkrywanie sztuki.

E-lekcje przeznaczone dla uczniów klas podstawowych 7-8 są dostosowane do wieku oraz indywidualnych potrzeb grupy. Wystawy w Galerii Bielskiej BWA stanowią punkt wyjścia do przybliżenia ważnych pojęć i dziedzin ze sztuki współczesnej. Naszym celem jest rozwijanie wrażliwości odbiorcy na sztukę oraz dzielenie się wiedzą i narzędziami pomocnymi w jej zrozumieniu i odczytywaniu. Chcemy ukazać wiele możliwości edukacyjnych płynących z kontaktu ze sztuką współczesną, jak konfrontacja różnych poglądów, refleksyjne doświadczanie sztuki i przekraczanie stereotypów z nią związanych.

Wirtualne spotkania zorganizowane są w formule lekcyjnej 45 min., w której zostaną przedstawione ciekawe prezentacje przybliżające prace artystów i zagadnienia sztuki współczesnej. Proponujemy również część praktyczną, jako kolejną lekcję 45 min., kreatywno-rozwojową, pobudzającą umiejętność samodzielnego i twórczego myślenia oraz rozwijającą twórcze działania plastyczne.


Zgłoszenia na adres mailowy:

j.stryjewska@galeriabielska.pl

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Prosimy o rezerwowanie lekcji z tygodniowym wyprzedzeniem.

TEMATY LEKCJI

1.      Portret i autoportret – artystyczny wizerunek.

Podczas 45 min. lekcji zapoznamy się z zagadnieniem portretu i autoportretu w sztuce, jaką rolę pełnił na przestrzeni wieków i jaką pełni dzisiaj. Zobaczymy, na przykładach obrazów z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA, różnorodne konwencje w obrazowaniu cech, emocji i myśli portretowanych postaci. Jako przykłady posłużą nam obrazy Ewy Juszkiewicz i Malwiny Rzoncy.

W części praktycznej, proponowanej jako osobna lekcja 45 min., podejmiemy próbę stworzenia portretu ukazującego emocje i myśli przy użyciu prostych technik kolażowych. 

Słowa klucze: portret, autoportret, konwencja, metafora, emocje, kolaż.

Materiały potrzebne do zajęć praktycznych: kartka papieru rysunkowego, kolorowe czasopisma, klej, nożyczki.

2.      Współczesny danse macabre.

Problemy egzystencjalne człowieka, jak ból, choroba i śmierć, od zawsze inspirowały artystów. Na ile ich dzieła są zapisem osobistych doświadczeń, związanych z przemijaniem czasu i zmieniająca się cielesnością, a na ile refleksją uniwersalną nad śmiercią? Wspólnie dokonamy analizy tematyki sepulkralnej i jej znaczenia w twórczości Anny i Ireny Nawrot oraz Marka Rogulskiego.

Słowa klucze: egzystencjalizm, vanitas, danse macabre, ikonografia śmierci, rekwizyt, kicz, kolaż.

W części praktycznej, proponowanej jako osobna lekcja 45 min., podejmiemy próbę przetworzenia i oswojenia tematu śmierci na gotowych szablonach (wersja pdf do druku).

Materiały potrzebne do zajęć praktycznych: kredki, flamastry, cekiny i inne artykuły ozdobne, klej. Praca na gotowych szablonach.