E-LEKCJE DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Aktualne

Wirtualne spotkania kształtujące umiejętność interpretacji współczesnej sztuki w kontekście kultury i historii sztuki, umożliwiające wymianę poglądów oraz opinii podczas prowadzonych zajęć.

E-lekcje przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych są dostosowane do wieku oraz indywidualnych potrzeb grupy. Wystawy w Galerii Bielskiej BWA stanowią punkt wyjścia do przybliżenia ważnych pojęć i dziedzin ze sztuki współczesnej. Stanowią impuls do dalszych dyskusji, kształtując zdolność do definiowania własnych sądów. Kontakt z dziełami wybitnych współczesnych artystów to pretekst do zainicjowania dyskusji o kulturze i historii. Dostosowujemy zakres wiadomości do wieku uczniów.

E-lekcje zorganizowane są w formule lekcyjnej, podzielonej na  dwie części: pierwszej, podczas której zostaną przedstawione ciekawe prezentacje przybliżające prace artystów i zagadnienia sztuki współczesnej oraz drugiej, kreatywnej, pobudzającej umiejętność samodzielnego i twórczego myślenia.

Zgłoszenia na adres mailowy:

j.stryjewska@galeriabielska.pl

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Prosimy o rezerwowanie lekcji z tygodniowym wyprzedzeniem.

TEMATY LEKCJI

1.      Sztuka współczesna – przestrzeń nieprzyjazna dla odbiorcy czy wręcz przeciwnie, zapraszająca do poznania?

O co chodzi w tej „trudnej” sztuce współczesnej? By odpowiedzieć na to pytanie i zrozumieć sztukę współczesną, przygotowaliśmy zajęcia polegające na pracy z wybranymi pojęciami np.: dom, rodzina, radość, życie, otoczenie itp., które są dobrze znane, odczuwane i bliskie każdemu z nas. Jako słowa bliskie każdemu, niekoniecznie związane jedynie ze światem sztuki, przybliżą nas do zagadnień, wokół których poruszają się współcześni artyści: Wilhelm Sasnal, Karolina Tyrna, Karol Palczak, Michał Gątarek.

 2.      Wprowadzenie w różnorodność zagadnień i interpretacji sztuki współczesnej.

Sztuka współczesna wymaga przygotowania i nauczenia się jej „języka”. Podobnie jak w przypadku „języka” sztuki średniowiecznej czy nowożytnej niezbędna jest znajomość ikonografii i podłoża kulturowego, tak i w przypadku sztuki współczesnej potrzebna jest umiejętność jej „rozkodowywania”. Zapraszamy do wspólnego łamania „szyfrów”, przejścia od poznania do rozpoznania języka sztuki współczesnej na przykładach prac:
Ewy Juszkiewicz: „Bez tytułu, wg Rogiera Van der Weydena, Jana Dziaczkowskiego „Śniadanie mistrzów”, Tomasza Kulki „Idolatria II”, Barbary Konopki „Platon”.

3.      Mizantropijne obrazy, czyli jakie?

Czy można obrazem wyrazić takie uczucia jak nienawiść, zemstę czy cierpienie? Jak forma malarska wpływa na przekaz stanów emocjonalnych? Podejmiemy się analizy retoryki malarskiej i jej formy na przykładzie obrazów współczesnej artystki, Martyny Czech.

4.      Wizerunki kobiety.

Temat reprezentacji postaci kobiecej w sztuce współczesnej, przy szczególnym zwróceniu uwagi na status kobiety w społeczeństwie, jej rolę oraz normy, którym podlega kobiecość. Interpretacja wybranych przedstawień w oparciu o perspektywę historyczną oraz kulturową na podstawie prac Beaty Ewy Białeckiej.

5.      Sztuka zaangażowana – włączanie się w problemy współczesnego świata.

Czy sztuka może wspierać pewne idee, a nawet o nie walczyć? Jakich mediów używa, by renegocjować zmiany w rzeczywistości społeczno- politycznej i jaka w tym jest rola artysty? Aby zrozumieć sedno sztuki zaangażowanej proponujemy zajęcia dyskusyjne, biorąc za przykład twórczość Bartka Górnego i Dominiki Kowyni, Michała Cygana i Małgorzaty Mirgi- Tas.

________________________________________

Przydatnych informacji i definicji pojęć z zakresu sztuki współczesnej szukaj w naszym SZTUKO-BRYKU >>