Aktualne

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w wirtualnych lekcjach inspirowanych wystawą „Pole bitwy” w Galerii Bielskiej BWA.

Aktualna wystawa – dostępna w formie relacji online, podejmuje się analizy sporu o znaki i symbole oraz pamięć o nich, prezentując wybrane prace polskich artystów odnoszących się w swojej twórczości do rzeczywistości społecznej. Problematyzuje zjawisko powszechnego, choć utajonego, konfliktu o prawo do interpretacji historii.

E –lekcje inspirowane wystawą „Pole bitwy” przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zorganizowane są w formule lekcyjnej, podzielonej na dwie części: pierwszą, podczas której zostaną przedstawione ciekawe prezentacje przybliżające prace artystów i zagadnienia sztuki współczesnej oraz drugą, kreatywną, pobudzającą umiejętność samodzielnego i twórczego myślenia.

Tematy lekcji:

1. „Pole bitwy” w Galerii Bielskiej BWA
Podczas zajęć uczestnicy wirtualnie zwiedzą „Pole bitwy”, nową wystawę w Galerii Bielskiej BWA. Zapoznają się z poszczególnymi dziełami, każdorazowo poddając je analizie i próbom interpretacji. Rozważając problematykę uwikłania sztuki w pole symboliczne aktualnej rzeczywistości społecznej, zanalizują zastosowane na wystawie strategie artystyczne, służące negocjowaniu czy kontestowaniu znaczeń symboli.


2. Współczesne mitologie
Podczas zajęć uczestnicy poznają funkcje, jakie współcześnie pełnią mitologie oraz związane z nimi kody kulturowe. Posługując się przykładami prac, które znalazły się na wystawie „Pole bitwy”, omówią konsekwencje stosowania znaków i symboli w polu sztuki, znaczenie narracji historycznych, czy teorii spiskowych. Poznają znaczenie pojęć takich jak: fantazmat, subwersja, culture jamming.

Zgłoszenia: j.stryjewska@galeriabielska.pl

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00

Prosimy o rezerwowanie lekcji z tygodniowym wyprzedzeniem.

________________________________________________________


Czytaj więcej o wystawie >>

Zobacz oprowadzanie kuratorskie >>

Zobacz wystawę w przestrzeni wirtualnej >>

Przewodnik po wystawie POLE BITWY

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY