Emanacja kobiecości w twórczości Beaty Ewy Białeckiej

Aktualne

Wykład Ady Piekarskiej o malarskich fascynacjach światem kobiet oraz o ich wychodzeniu poza tradycyjne role społeczne.

W scenerii wystawy portretów kobiet, w których Beata Ewa Białecka, jak mówi: „feminizuje ikonografię religijną, przemienia ikonę męską w żeńską, demontuje stereotypowe role płciowe. Wywyższa i podkreśla rolę kobiety, matrylinearne związki między kobietami”, odbędzie się wykład Ady Piekarskiej pt. „Emanacja kobiecości w twórczości Beaty Ewy Białeckiej”.
Omawiając malarskie fascynacje światem kobiet oraz ich wychodzeniem poza tradycyjne role społeczne, wykładowczyni poruszy także wątek związku twórczości Beaty Ewy Białeckiej ze sztuką krytyczną, który analizowała Marta Smolińska w tekście „Wyszywanie postfeminizmu” („Artluk” nr 3, 2014), pisząc o malarstwie Beaty Ewy Białeckiej, jak o wielowarstwowym, nasyconym głęboką refleksją traktacie o kobiecie i jej kondycji we współczesnej rzeczywistości: – Białecka jako malarka postfeministyczna nie musi koncentrować się już na walce o podstawowe prawa, jak miało to miejsce w wypadku tzw. pierwszej fali feminizmu, lecz kieruje swoją uwagę na indywidualne wybory, uwarunkowania życia w kulturze konsumpcyjnej oraz na redefiniowanie pozycji kobiety, funkcjonującej w tradycyjnych rolach społecznych.

Ada Piekarska – absolwentka architektury wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, słuchaczka podyplomowych studiów z historii sztuki Polskiej Akademii Nauk, dizajnerka. Zajmuje się promocją w Galerii Bielskiej BWA, prezeska Fundacji Galerii Bielskiej.

Wykład: 4 kwietnia (czwartek) 2019 roku o godz. 12.00
i 16 kwietnia (wtorek) o godz. 14.30. Wstęp wolny.

Czytaj o wystawie Beaty Ewy Białeckiej „Obraz niepochlebiony” >>