IDOL 2020. Walczymy o tytuł ogólnopolski

Aktualne

Szansa dla osób niewidomych na kontakt ze sztuką: haptyczne zwiedzanie wystaw, warsztaty artystyczne, audiodeskrypcja dzieł sztuki. Działamy razem z PZN! Czekamy na Wasze głosy do 23 sierpnia!

Galeria Bielska BWA przeszła pomyślnie etap wojewódzki i dotarła do etapu ogólnopolskiego Konkursu IDOL 2020. Galeria oceniana jest w kategorii Instytucja/Placówka kultury/Firma. Do konkursu zgłosiło galerię Cieszyńskie Koło Polskiego Związku Niewidomych.
Uznanie internautów – oraz ich głosy w konkursie IDOL 2000, organizowanym przez Fundację Szansa dla Niewidomych – wzbudziła współpraca galerii z członkami kół Polskiego Związku Niewidomych w Bielsku-Białej i Cieszynie. Dzięki niej wśród widzów galerii zwiedzających wystawy, uczestniczących w oprowadzaniach kuratorskich, warsztatach artystycznych, czy też poznających dzieła sztuki poprzez audiodeskrypcję, znalazły się osoby z dysfunkcją wzroku. Galeria zyskała nowych widzów, z których jest dumna!

Zapoczątkowany przed kilkoma laty cykl wydarzeń pod hasłem „Dotknij sztuki”, polegających na haptycznym zwiedzaniu wystaw (zwiedzanie poprzez dotyk), stale cieszy się popularnością wśród niewidomych. Ostatnio takie zwiedzanie objęło aktualną wystawę instalacji ceramicznych z elementami światła pt. „Poblask”. Jest to wystawa prac Moniki Dąbrowskiej-Picewicz, Remigiusza Gryta, Jolanty Hermy-Pasińskiej i Adama Soboty.

Zobacz fotorelację z haptycznego zwiedzania wystawy „Poblask” przez osoby niewidome i niedowidzące >>

Głosowanie w etapie ogólnopolskim trwa od 22 lipca do 23 sierpnia 2020.
Aby oddać głos, należy kliknąć w link:

http://idol.szansadlaniewidomych.org/

oraz odszukać Galerię Bielską BWA wśród innych kandydatów do tytułu IDOL 2020 w kategorii INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA.

Czekamy na Wasze głosy do 23 sierpnia!

Czytaj więcej o konkursie IDOL, jego etapie wojewódzkim oraz o wydarzeniach w Galerii Bielskiej BWA, w których uczestniczyły osoby niewidome >>


***
Warto wiedzieć, iż w kategorii IDOL ŚRODOWISKA o tytuł walczy pani Agata Plech z Cieszyna, lekarka okulistka z 20-letnim doświadczeniem w leczeniu chorób oczu i chirurgii okulistycznej, mocno zaangażowana w społeczną pomoc dla osób z dysfunkcją wzroku.