Instytut Młodej Sztuki – Pole bitwy w Galerii Bielskiej BWA

Aktualne

Kolejne spotkanie online II cyklu Instytutu Młodej Sztuki poświęcone było aktualnej wystawie – prezentowanej w grudniu tylko w formie relacji online. Spotkanie poprowadziła sama kuratorka wystawy – Ada Piekarska.

W piątek, 18 grudnia 2020 r. uczestnicy podczas zajęć wirtualnie zwiedzili nową wystawę – Pole bitwy. Zapoznali się z poszczególnymi dziełami, każdorazowo poddając je analizie i próbom interpretacji. Rozważając problematykę uwikłania sztuki w pole symboliczne aktualnej rzeczywistości społecznej, omówili zastosowane na wystawie strategie artystyczne, służące negocjowaniu czy kontestowaniu znaczeń.

W związku z aktualnymi obostrzeniami z powodu epidemii Covid-19 program edukacyjny Instytutu Młodej Sztuki odbywa się w sieci. Spotkania odbywają się poprzez aplikację ZOOM, link do spotkania będzie dostępny dla uczestników programu IMS.
Prowadzi je jego pomysłodawczyni Ada Piekarska, historyczka sztuki, kuratorka z Galerii Bielskiej BWA.
kontakt: a.piekarska@galeriabielska.pl

Program Instytutu Młodej Sztuki kierowany jest do uczniów szkół średnich i studentów dowolnych kierunków, zainteresowanych kulturą współczesną. Bezpłatne zajęcia będą prowadzone dwa razy w miesiącu. Ich celem jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat kultury współczesnej, nauka krytycznego myślenia, formułowania opinii, interpretacji dzieł sztuki w oparciu o aktualne wystawy w Galerii Bielskiej BWA i wybrane teksty kultury. Dodatkowo uczestnicy programu będą mieli możliwość wzięcia udziału w przygotowywaniu bieżących wydarzeń w galerii.

Czytaj więcej o podsumowaniu pierwszego cyklu programu IMS >>

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY