Laureaci nagród i wyróżnień Bielskiej Jesieni 2019

Aktualne

Trzy „płonące” obrazy Karola Palczaka nagrodzone Grand Prix Bielskiej Jesieni 2019. Zobacz laureatów pozostałych nagród i wyróżnień oraz nagrodzone prace.

Grand Prix – Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
otrzymał Karol Palczak

za zestaw trzech prac:
Dym
Stanął w ogniu nasz wielki dom, dom dla psychicznie i nerwowo chorych
Ogień

Jury wysoko oceniło malarstwo realistyczne artysty, o dużym ładunku symbolicznym, łączące współczesne obrazy prowincji z nastrojem niepokoju i zagrożenia.

II Nagrodę – Marszałka Województwa Śląskiego

za zestaw trzech prac:
Idolatria
otrzymał Tomasz Kulka

Jury doceniło oryginalne podejście artysty do tradycji malarstwa kościelnego i krytyczne rozwinięcie przedstawień religijnych rytuałów.

III Nagrodę – Prezydenta Miasta Bielska-Białej

za zestaw trzech prac:
ErzulieGenerał Jabłonowski
Grób Bema
otrzymał Paweł Baśnik

Jury doceniło przemyślny i spójny zestaw prac artysty przedstawiających postaci i wyobrażenia historyczne splatające polską historię z kulturami uznawanymi za odległe i egzotyczne.

Nagroda Specjalna

Winsor&Newton

Zakup obrazu do Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA
otrzymał Michał Cygan
za obraz Marsz Niepodległości

Wyróżnienia regulaminowe

Jury przyznało pięć wyróżnień regulaminowych, które otrzymali: 

Maria Cichoń 
za zestaw trzech prac:
Różne odcienie czerwieni – Kompozycja nr XXI (I, II, III)
Wyróżnienie za kolaże-obiekty, będące przekonującymi swą formą i uwodzącymi wzrok komentarzami do masowej konsumpcji: mięso jako obiekt estetyczny.
Fundator wyróżnienia
POLMOTORS  Sp. z o.o.


Bartosz Czarnecki
za zestaw trzech prac:
Hieronim Bosch – Ukrzyżowanie
Niewyraźna reprodukcja Boscha – Kuszenie św. Antoniego
Reprodukcja Bruegela 2/3 – Upadek aniołów
Wyróżnienie za wirtuozerskie budowanie dialogu pomiędzy arcydziełami dawnego malarstwa i współczesnym widzeniem w wirtualnym świecie cyfrowym.
Fundator wyróżnienia
FCA Poland SA

 
Dawid Czycz 
za zestaw trzech prac:
Hell yeah
Banana Fantasy
Last Romance
Wyróżnienie za zbudowanie światów malarskich, w których echa obrazów powstałych w minionych epokach odnajdują się w surrealnych przestrzeniach oscylujących pomiędzy groteską a mrokiem.
Fundator wyróżnienia
PRO Sp. z o.o.


Małgorzata Mirga-Tas
za zestaw trzech prac:
Romani-Kali-Daj
Roma-News
Family-Visit
Wyróżnienie za konsekwentną twórczość malarską przedstawiającą z ciepłem i empatią codzienność społeczności Romów.
Fundator wyróżnienia
LOTOS Terminale SA


Marcin Zawicki 
za obraz
Sabat
Wyróznienie za maestrię w kreowaniu obrazów, na których formy symboliczne zostają osadzone w surrealnych, wanitatywnych kompozycjach.
Fundator wyróżnienia
AQUA SA

Wyróżnienia Redakcji patronackich

Artinfo.pl:
Michał Chudzicki 
Wyróżnienie za pokorę wobec Bruegla, za odznaczające się podejście do czasu w twórczości, które wymaga zarówno poświęcenia czasu artysty, jak i cierpliwości spojrzenia widza, a także za udane próby katalogowania zabaw z zacienionego zaułka polskiej ulicówki.

Kwartalnik „Artluk”
Karolina Balcer 
Wyróżnienie za prace, które wykorzystując złudzenia optyczne i perspektywiczne skróty, uświadamiają widzowi względność percepcji otaczającego świata. Artystka za pomocą oszczędnych znaków i geometrycznych uproszczeń opowiada o skomplikowanej rzeczywistości pytając o nasze w niej miejsce.

Pismo Artystyczne „Format”
ex aequo: Michał Chudzicki i Bartosz Czarnecki
Wyróżnienie za obrazy wyraźnie nawiązujące swą tematyką do malarstwa starych mistrzów renesansu. Postawy artystów celnie wpisują się – w utrzymane w duchu postmodernistycznym – realizacje i poszukiwania innego, nowego widzenia malarskiego.

„Gazeta Wyborcza” Katowice
Daria Bidzińska 
Wyróżnienie za realistyczne i niezwykle hipnotyzujące portrety, które dyskretnie odsyłają zarówno do innych dzieł sztuki, inteligentnie korespondują ze sferą sacrum, jak również stanowią głos w dyskusji o współczesnym świecie i o Polsce.

„Notes Na 6 Tygodni”
Jan Możdżyński 
Wyróżnienie za stosowanie barw odbiegających od średniej kolorystycznej Polski, za wrażliwość oraz dobre tytuły, dowodzące kontaktu artysty z problemami dzisiejszego świata.

Magazyn „SZUM”
Bezimienny 
Wyróżnienie za udowodnienie, że złe tekstury można przekształcić w dobre malarstwo. Bazujący na „Gothicu” projekt malarski, którym jest cała twórczość Bezimiennego w zabawny i błyskotliwy sposób odnosi się do wszechobecnej dziś kultury nostalgii, a przy okazji udowadnia, że nadal pozostaje jeszcze mnóstwo rzeczy do namalowania.

Czytaj więcej o: Wystawa 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 >>