O sztuce zaangażowanej społecznie. Spotkanie z Cecylią Malik

Aktualne

Z krakowską artystką, performerką, aktywistką proekologiczną i edukatorką, laureatką Nagrody im. Katarzyny Kobro za rok 2018 – rozmawia młodzież z RedakcjiBB

Spotkanie z Cecylią Malik odbędzie się w środę, 4 grudnia o godz. 18.30 w Galerii Bielskiej BWA. Prowadzić je będą uczestnicy i uczestniczki projektu redakcjaBB oraz Youth Beyond Borders. Rozmowa dotyczyć będzie m.in. roli performansu i happeningu w czasach kultury obrazu; padną pytania o to, jak sztuka może wpływać na rzeczywistość oraz jakie są jej relacje z działalnością społeczną.
Cecylia Malik opowie o sztuce zaangażowanej społecznie, szukaniu inspiracji na drzewach i efekcie motyla – zapowiada Dominik Kaczmarczyk z redakcjiBB.

Cecylia Malik została laureatką tegorocznej  Nagrody im. Katarzyny Kobro za rok 2018 – nagrody przyznawanej przez artystów artystom, twórcom progresywnym i poszukującym. Jury nagrodziło Cecylię Malik za działania przekraczające ramy galerii i muzeów, docieranie do społeczności zaangażowanych, zatroskanych o swoją najbliższą okolicę. Doceniona została proekologiczna postawa artystki: „tworzenie, odbudowywanie i pielęgnowanie relacji z Ziemią i jej ekosystemami”, a także „śmiałe wychodzenie poza obszar sztuki w stronę aktywizmu oddanego potrzebom wszystkich istot żywych”. Jurorzy docenili, iż Cecylia Malik – poprzez praktyki artystyczne – jednoczy ludzi wokół wspólnego celu, jakim jest upublicznianie problemów ekologicznych.
Więcej o nagrodzie w magazynie SZUM >>
 
Cecylia Malik

Cecylia Malik
Krakowianka, artystka, aktywista i ekolożka. Współtwórczyni Małego Klubu Bunkra Sztuki, Modraszek Kolektyw i Wodnej Masy Krytycznej. Autorka projektu 365 Drzew.
Aktywistka zaangażowana m.in. w ratowanie krakowskiego Zakrzówka przed zabudową, czy hotelu Cracovia przed wyburzeniem. Działa w Koalicji Ratujmy Rzeki, która powstała w obronie ostatnich naturalnych rzek w Polsce przed regulacją i przegradzaniem.
Jest inicjatorką głośnej akcji Matki Polki na wyrębie – przeciwko LEX Szyszko, a także m.in. Warkocze Białki – w obronie rzeki Białki przed regulacją; Siostry Rzeki, razem z Koalicją Ratujmy Rzeki – przeciw budowie zapory w Siarzewie. Pomysłodawczyni szeroko dyskutowanych happeningów i performansów.


Fot. Mateusz Skwarczek

 

Youth Beyond Borders to działania realizowane dzięki dofinansowaniu Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie, mające na celu zwiększenie kompetencji, poczucia własnej wartości i sprawczości młodych ludzi tak, by przyjęli postawę aktywną społecznie i obywatelsko. Działania obejmują warsztaty z mentorkami i mentorami oraz spotkania z aktywistkami i aktywistami działającymi w przestrzeni publicznej, które inspirują młodych do działania.

Organizatorem spotkania jest redakcjaBB, współorganizatorem Galeria Bielska BWA.

Spotkanie z Cecylią Malik – środa, 4 grudnia 2019, godz. 18.30. Wstęp wolny.

 
Więcej szczegółów i kontakt:
Dominik Kaczmarczyk, koordynator projektu redakcjaBB/Youth Beyond Borderstel
redakcja@redakcjaBB.pl
WYDARZENIE na FB >>

______________________________________

W mediach o artystce

Cecylia Malik laureatką Nagrody im. Katarzyny Kobro za rok 2018, magazynszum.pl, 23.11.2019 >>