Aktualne

Stanisław Ruksza opowie o legendarnym artyście Andrzeju Urbanowiczu oraz zaprezentuje nowo wydany katalog wystawy „Dzieci światła”.

Wykład popularyzujący twórczość Andrzeja Urbanowicza na tle współczesnej sztuki polskiej, połączony z prezentacją nowo wydanego katalogu 10. Wystawy Kuratorskiej Bielskiej Jesieni 2018 „Dzieci światła” (Galeria Bielska BWA, listopad – grudzień 2018). Kuratorem wystawy, ukazującej relacje współczesnego malarstwa w Polsce ze sztuką Andrzeja Urbanowicza, a zarazem redaktorem katalogu, jest Stanisław Ruksza.

Autorką projektu graficznego katalogu jest Patrycja Orzechowska, artystka uczestnicząca w wystawie „Dzieci światła”, a także twórczyni identyfikacji wizualnej wystawy. Wydawnictwo poprzedzone jest tekstami wstępnymi opisującymi ideę wystaw kuratorskich Bielskiej Jesieni oraz uzasadniającymi trafność wyboru bohatera jubileuszowej wystawy: Agata Smalcerz – „Dlaczego Urbanowicz…”; Stanisław Ruksza – „Dzieci światła”. W eseju zatytułowanym Andrzej Urbanowicz i psychodeliczny underground w Katowicach” Stanisław Ruksza opisuje życie i twórczość legendarnego artysty (1930–2011), zarówno jego działalność  na Śląsku, jak i lata spędzone w USA. Urbanowicz współtworzył środowisko polskiego undergroundu w czasach PRL-u, będąc współzałożycielem legendarnej Grupy Oneiron, znanej też jako Liga Spostrzeżeń Duchowych (LSD). Słynna pracownia na poddaszu kamienicy przy ulicy Piastowskiej 1 w Katowicach, którą artysta stworzył wraz ze swoją żoną, malarką Urszulą Broll, była nieformalnym centrum życia artystycznego śląskich intelektualistów.
Wiedzę o katowickim malarzu uzupełnia zapis rozmowy, jaką Jakub Gawkowski przeprowadził z Małgorzatą Borowską, żoną Andrzeja Urbanowicza, która od 2005 roku była współautorką i kuratorką wielu przedsięwzięć artystycznych organizowanych w pracowni („Urbanowicz – sztuka, magia, psychodelia”).
Doskonałym uzupełnieniem tekstów krytycznych są wypowiedzi 13 artystów prezentujących swoje prace na wystawie. Artyści nawiązują do swoich dzieł, piszą o inspiracjach twórczością Andrzeja Urbanowicza oraz ideami, jakie propagował; dzielą się z Czytelnikiem refleksjami związanymi z filozofią twórczości, związkami sztuki i egzystencji człowieka.

Bogato ilustrowany 144-stronicowy katalog (teksty i i opisy w językach polskim i angielskim), zawiera zdjęcia dokumentujące bielską ekspozycję autorstwa Krzysztofa Morcinka, reprodukcje prac artystów, w tym fragmenty unikalnego kolażu Andrzeja Urbanowicza „Chaosu Świętość Niewyczerpana” (dzięki uprzejmości Fundacji Oneiron) oraz zdjęcia z pracowni przy Piastowskiej 1 wykonane przez Patrycję Orzechowską.
Wydawcą katalogu jest Galeria Bielska BWA (2018). Współpraca redaktorska - Grażyna Cybulska. Nakład 500 egz. ISBN 978-83-65901-04-0.

Uwaga!
Na słuchaczy piątkowego wykładu Stanisława Rukszy czeka miła niespodzianka – Galeria Bielska BWA przeznaczy dla każdego uczestnika spotkania bezpłatny egzemplarz katalogu „Dzieci światła”

Stanisław Ruksza – kurator wystaw, historyk sztuki, autor tekstów, wykładowca. Od 2017 roku dyrektor TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie. W latach 2008–2017 dyrektor programowy CSW Kronika w Bytomiu. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie wykłada w Akademii Sztuki w Szczecinie oraz gościnnie w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Przez wiele lat badał zagadnienie śląskiego undergroundu artystycznego, będąc przez pewien czas asystentem Andrzeja Urbanowicza w pracowni Piastowska 1 w Katowicach.

Czytaj o 10. Wystawie Kuratorskiej Bielskiej Jesieni 2018 „Dzieci światła" >>