Pole bitwy – na razie wirtualne zwiedzanie wystawy

Aktualne

Z powodu ograniczeń pandemicznych, udostępnienie widzom wystawy „Pole bitwy” może nastąpić 2 lutego br. Na razie galeria zaprasza do wirtualnego zwiedzania ekspozycji na swojej stronie internetowej oraz kanałach społecznościowych.

Zbiorowa wystawa „Pole bitwy” od początku grudnia prezentowana jest online. Galeria Bielska BWA zaproponowała widzom wirtualne zwiedzanie wystawy. Na stronie internetowej galerii prezentowane jest kilkunastominutowe filmowe oprowadzanie po wystawie przez kuratorkę Adę Piekarską; w zakładce Multimedia można także obejrzeć bogaty zestaw zdjęć z ekspozycji z opisami fotografowanych prac i fragmentów ekspozycji, oraz udać się na wirtualny spacer po wystawie.
Podczas filmowego spaceru po wystawie, kuratorka Ada Piekarska, opowiada o każdej pracy, przywołując jej genezę, ideę oraz związki z dzisiejszymi realiami – snując narrację nawiązującą do przesłania wystawy „Pole bitwy”.

Ada Piekarska, kuratorka:
Wystawa podejmuje się analizy sporu o znaki i symbole oraz pamięć o nich, prezentując wybrane prace polskich artystów odnoszących się w swojej twórczości do rzeczywistości społecznej. Problematyzuje zjawisko powszechnego, choć utajonego, konfliktu o prawo do interpretacji historii. Artystki i artyści biorący udział w wystawie badają kulturowe strategie kształtowania współczesnych tożsamości. W ich pracach poszukujemy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób obrazy przeszłości, współczesne mitologie i teorie spiskowe formułują aktualne systemy wartości. Wystawa stanowi przestrzeń do dyskusji nad potrzebą przedefiniowania wspólnej bazy wyobrażeniowej. W obszarze zainteresowań twórczyń i twórców znajdują się takie tematy, jak pamięć historyczna, produkcja znaczeń, narodowe fantazmaty, a także społeczne praktyki przekraczania tego, co uznane za stosowne.

Artystki i artyści uczestniczący w wystawie: Paweł Baśnik, Piotr Bujak, Maciej Cholewa, Katarzyna Górna, Karolina Jarzębak, Robert Kuśmirowski, Nikita Krzyżanowska, Kasper Lecnim, Jan Możdżyński, Dominika Olszowy, Liliana Piskorska, Irmina Rusicka, Mikołaj Sobczak, Stach Szumski.

Filmowy spacer po wystawie zrealizował Aram Socha. W nagraniu wykorzystano muzykę formacji Der Slapstick Tod. Film przywołuje projekt graficzny Macieja Wodniaka, który jest autorem identyfikacji wizualnej wystawy oraz projektu katalogu.

Wystawie towarzyszyć będzie powstająca obecnie publikacja zawierająca m.in. teksty Ady Piekarskiej, Agaty Pyzik i Przemysława Wielgosza.

Agata Pyzik jest krytyczką sztuki, eseistką i dziennikarką. Pisze do czasopism zarówno polskich („Dwutygodnik”, „Krytyka Polityczna”, „Polityka”, „Szum”), jak i brytyjskich („The Guardian”, „The Wire”). Jej zainteresowania obejmują głównie kulturę i politykę krajów postkomunistycznych, okres zimnej wojny, skutki transformacji ustrojowej.
Przemysław Wielgosz jest dziennikarzem, publicystą i kuratorem; redaktorem naczelnym polskiego wydania miesięcznika „Le Monde diplomatique” oraz serii książkowych „Biblioteka Le Monde diplomatique” i „Biblioteka alternatyw ekonomicznych”. Od kilku lat promuje interdyscyplinarny projekt ludowej historii Polski. Koncentruje się on na odzyskaniu obecności i doświadczenia klas ludowych, które oficjalna polska historiografia ignoruje, wypiera i spycha na margines.

Ada Piekarska – kuratorka sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz historii sztuki w Polskiej Akademii Nauk, aktywistka, prezeska Fundacji Galerii Bielskiej.

Maciej Wodniak – absolwent projektowania graficznego na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się projektowaniem i działalnością artystyczną. Ceni sobie prace, w których może realizować eksperymentalne i autorskie podejście do projektowania.

Der Slapstick Tod – artystyczny  projekt muzyczny, którego nazwę można tłumaczyć jako „slapstikową śmierć”, nawiązujący do starych slapstickowych czarno-białych komedii, czy też ogólniej – do starego niemego kina, szczególnie niemieckiego kina ekspresjonistycznego. „Der Slapstick Tod” prezentuje muzykę elektroniczną, nawiązującą do Funeral Dance (muzyka taneczno-żałobna).

Wystawa trwa od 4 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 roku.
O terminie udostępnienia wystawy widzom poinformujemy.

Czytaj więcej o wystawie >>

Zobacz wystawę w przestrzeni wirtualnej >>


 

Zobacz filmowy spacer po wystawie. Oprowadza kuratorka Ada Piekarska