Seniorzy na wystawie Intuicja malarza

Aktualne

Cykl Sztuka w moim życiu - o twórczości Balabána i Modzelewskiego opowie kurator Krzysztof  Morcinek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej / Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 a ze státního rozpočtu Polské republiky

_____________________________________________________________________________________________________________________

Kolejne spotkanie w cyklu „Sztuka w moim życiu” odbędzie się w scenerii wystawy malarstwa pt. „Intuicja malarza”. Daniel Balabán, Jarosław Modzelewski”. Wystawa, będąca jedną z dwóch wystaw trwającego w galerii Festiwalu sztuki czeskiej, zestawia obrazy dwóch artystów średniego pokolenia, reprezentujących czeskie i polskie malarstwo lat 90. Obaj artyści czerpią inspiracje ze swoich przeżyć i doświadczeń. Malując, kierują się intuicją jako metodą w obrazowaniu rzeczy bardziej i mniej widocznych.
Po wystawie oprowadza Krzysztof Morcinek, kurator wystawy.

Uczestnikami spotkań są słuchacze Bielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, bielskiej Akademii Seniora oraz osoby zainteresowane kontaktem ze sztuką, twórcami i kuratorami. Tematyka kolejnych spotkań odnosi się do bieżących wystaw w galerii; inspiracji i twórczości ich autorów. Wstęp wolny.

Krzysztof Morcinek – artysta, grafik, kurator Galerii Bielskiej BWA.