Spotkanie z Teresą Sztwiertnią

Aktualne

Teresa Dudek Bujarek: Rozmawiać będziemy o prezentowanych na wystawie obrazach, czyli spróbujemy nieco odkryć „Utajone”.

Spotkanie z Teresą Sztwiertnią, bielską malarką prezentującą swoje obrazy na wystawie zatytułowanej „Utajone”, poprowadzi Teresa Dudek Bujarek, kuratorka wystawy, autorka tekstu omawiającego twórczość artystki zarówno od strony formalnej, jak i przybliżającego sposób przenoszenia przez malarkę treści i emocji na obrazy, który nazwała realizmem lirycznym, pełnym poetyki i odniesień literackich.

Teresa Dudek Bujarek:
Kwintesencją malarstwa Teresy Sztwiertni jest osobisty komentarz do rzeczywistości, pozostawiający jednak sporo niedomówień i dużą dozę dowolności interpretacyjnej. Artystka nie daje prostych odpowiedzi, stawia pytania, jednak nie wprost a w metaforycznej i metafizycznej konwencji. Obcowanie ze sztuką Teresa Sztwiertni to intelektualna przyjemność i synestezja!

Podczas spotkania prezentowana będzie także wydana przez Galerię Bielską BWA książka towarzysząca wystawie, w której znajdują się nie tylko reprodukcje prezentowanych na wystawie obrazów, ale także teksty Teresy Sztwiertni, w charakterystycznym dla niej stylu prozy poetyckiej: opowiadania, krótkie formy poetyckie i rysunki.

Teresa Sztwiertnia – urodzona w 1949 roku w Bielsku-Białej. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom w 1974 roku w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja S. Kowalskiego oraz Pracowni Liternictwa prof. Stanisława Kluski.
Trzykrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki (1976, 1984 i 1991). Laureatka nagród i wyróżnień, m.in. trzykrotnie w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa „Bielska Jesień” (1980, 1984, 1985). Dwukrotnie nominowana do Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki „Ikar” (2002, 2012). Od 1978 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Głównym nurtem jej zainteresowań jest malarstwo wpisujące się w nurt realizmu magicznego. Oprócz malarstwa zajmuje się także twórczością literacką i publicystyczną.

Teresa Dudek Bujarek – historyczka sztuki, muzealniczka, kuratorka, absolwentka bielskiego plastyka i krakowskiej Alma Mater, starszy kustosz Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, w którym od ponad 30 lat kieruje Działem sztuki i rzemiosła artystycznego, od 20 lat jest Prezesem Stowarzyszenia Historyków Sztuki  Oddziału Górnośląskiego w Katowicach.
Prowadzi systematyczne badania nad przejawami życia artystycznego na terenie pogranicza Małopolski i Śląska Cieszyńskiego, starając się zwrócić uwagę na jego wielonarodowościowy, wielowyznaniowy i wielokulturowy charakter. Kuratorka wielu wystaw, ekspozycji stałych oraz animatorka projektów wystawienniczych i edukacyjnych. Organizatorka sesji naukowych i konferencji. Autorka katalogów, przewodników, artykułów i opracowań; ostatnio: „Julian Fałat – życiorys pędzlem zapisany” oraz „Kochajmy naszych artystów – 70- i 75- lat ZPAP w Bielsku-Białej”.

Spotkanie z Teresą Sztwiertnią
Prowadzenie: Teresa Dudek Bujarek, kuratorka wystawy
Galeria Bielska BWA
czwartek, 23 września 2021, godz. 17.00
Wstęp wolny (ilość miejsc ograniczona).

Czytaj więcej o wystawie malarstwa Teresy Sztwiertni „Utajone” >>

Czytaj więcej o autorskich warsztatach artystycznych Teresy Sztwiertni pt. „Gryfy, bazyliszki, mantykory i inne fantastyczne stwory w malarskim bestiariuszu”, w sobotę, 25 września 2021, godz. 12.00 >> 

70-lecie połączenia Bielska i Białej

logotyp obchodów 70 lecia połączenia Bielska i Białej

Mecenas Kultury