Wernisaż wystawy malarstwa Józefa Sowady

Aktualne

Odkrywanie malarstwa wizjonera ze śląskich Gorzyc, żyjącego krótko, ale niezwykle twórczo i intensywnie.

Przywracana pamięci jest nie tylko twórczość Józefa Sowady (1956–1997), którego abstrakcyjno-symboliczne obrazy dzięki staraniom rodziny i bliskich trafiają w ostatnich latach na ściany galerii na Śląsku, ale i biografia artysty urodzonego w Gorzycach k. Wodzisławia Śląskiego. Jego 41-letnie życie wypełnione było malarstwem i innymi pasjami: eseistyką, tworzeniem aforyzmów, pisaniem wierszy. Autorem pierwszego studium dorobku artysty pt. „Talenty i Pasje – publikacja twórczości artysty Józefa Sowady” jest Petr Ligocký, czeski literaturoznawca z Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, kurator bielskiej wystawy Józefa Sowady zatytułowanej „Za zasłoną świata rzeczy”.

Tytuł wystawy jest fragmentem tekstu artysty opublikowanego we wspomnianej publikacji. W biografii tej po raz pierwszy zebrane zostały szkice literackie, eseje, aforyzmy i wiersze Józefa Sowady. Rzucają ciekawe światło na abstrakcyjne, metafizyczne kompozycje tego górnośląskiego artysty i wizjonera.

Józef Sowada:
Moje obrazy nie są rejestracją subiektywnych doznań i emocji. Nie oznacza to, że sam proces twórczy nie dostarcza mi intensywnych przeżyć. Kiedy maluję, zapominam o ulotnych stronach ducha i koncentruję się na zapisie prawd uniwersalnych i niezmiennych. Staram się więc zawrzeć w warstwie symbolicznej obrazów istotne ludzkie doświadczenia, usiłowania, dążenia i mity, składające się na współczesny wizerunek człowieka. Mam też cichą nadzieję, że niektóre z moich prac dotykają tego, co ukrywa się za efektowną, choć złudną zasłoną świata rzeczy.

Podczas wernisażu Petr Ligocký opowie, jak odkrywał twórczość i osobowość artysty. Nie braknie wspomnień o malarzu rodziny i przyjaciół. Promowany będzie także album „Talenty i Pasje – publikacja twórczości artysty Józefa Sowady”. Publikacja sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Galeria Bielska BWA, Klubokawiarnia Aquarium
wernisaż: środa, 5 lutego 2020, godz. 18.00

Wystawa trwa od 5 lutego do 1 marca 2020 roku.

Czytaj więcej o wystawie malarstwa Józefa Sowady pt. „Za zasłoną świata rzeczy” >>