Wirtualna, wielozmysłowa historia sztuki

Aktualne

Blisko 40 obrazów i rzeźb Galeria Bielska BWA przedstawia niewidomym widzom z audiodeskrypcją. Projekt iSztuka Fundacji Audiodeskrypcja z Białegostoku przychodzi w sukurs takim działaniom.

Fundacja Audiodeskrypcja z Białegostoku jest pionierem audiodeskrypcji i kompleksowego udostępniania sztuki osobom, które nie widzą od urodzenia, całkowicie lub częściowo straciły wzrok, a chcą uczestniczyć w kulturze w możliwie pełny i wartościowy sposób.
Galeria Bielska BWA nawiązała kontakt z białostocką fundacją już przed kilkoma laty, gdy przystępowała do realizacji swoich projektów przybliżania sztuki osobom niewidomym i niedowidzącym w Bielsku-Białej i regionie. Działacze fundacji – osoby niewidome – wprowadzili zespół merytoryczny galerii w tajniki opisywania dzieł sztuki przy pomocy audiodeskrypcji, pozwalającej osobie niewidomej, słuchającej opisu, na przyswojenie tematu i dynamiki dzieła, faktury, koloru, idei itp. Szkolenie obejmowało także umiejętność oprowadzania osób niewidomych po galerii, a także ułatwianie haptycznego zwiedzania wystaw, polegającego na dotyku.
Działania galerii dotyczyły zarówno stworzenia na stronie internetowej Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA specjalnej Kolekcji tematycznej Galeria z audiodeskrypcją, gdzie poprzez audiodeskrypcję prezentowanych jest blisko 40 obrazów i rzeźb z galeryjnej kolekcji, jak i programu haptycznego zwiedzania wystaw pod hasłem „Dotknij sztuki”. Dzięki temu programowi, członkowie Polskiego Związku Niewidomych z kół PZN w Bielsku-Białej i Cieszynie, począwszy od pamiętnego, pionierskiego haptycznego zwiedzania wystawy rzeźby Agaty Agatowskiej „Dzień na Marsie" w 2017 roku, do dziś zwiedzają haptycznie wybrane wystawy, uczestniczą w oprowadzaniach kuratorskich, warsztatach artystycznych i wernisażach.

Zobacz fotorelację z haptycznego zwiedzania trwającej obecnie wystawy ceramików pt. „Poblask” >>

Projekt po hasłem: iSztuka – Edukacja Kulturalna dla Wszystkich, realizowany przez Fundację Audiodeskrypcja z Białegostoku, daje szansę osobom niewidomym i niedowidzącym na poznanie dzieł sztuki tworzonych przez człowieka od zarania ludzkości, a także na poznanie całej historii sztuki. Wszystko to dzięki powstałej właśnie edukacyjnej platformie internetowej, która dla działaczy Fundacji Audiodeskrypcja jest, co podkreślają: „początkiem spełnienia marzenia o stworzeniu wirtualnej, wielozmysłowej historii sztuki w postaci edukacyjnej platformy internetowej”.
Jest to historia sztuki, czyli dzieje malarstwa, rzeźby i architektury, obejmująca na obecnym etapie projektu iSztuka dzieła od prehistorii do drugiej połowy XIX wieku.
Projekt realizowany w Białymstoku, ma zainicjować edukację wizualną oraz wesprzeć animatorów i pedagogów prowadzących zajęcia z osobami niewidomymi w całej Polsce.

Materiały umieszczone na platformie iSztuka są tworzone przez osoby niewidome i widzące, historyków sztuki, artystów, audiodeskryptorów i edukatorów z Białegostoku, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Przy każdym z dzieł umieszczony został odtwarzacz, z pomocą którego każdy kto zechce, będzie mógł odsłuchać opis wybranego dzieła.

Otwórz platformę internetową iSztuka – Edukacja Kulturalna dla Wszystkich >>

_________________________________________________________________________________________

Czytaj więcej o konkursie IDOL, organizowanym przez Fundację Szansa dla Niewidomych, jego etapie wojewódzkim oraz o wydarzeniach w Galerii Bielskiej BWA, w których uczestniczyły osoby niewidome >>

Czytaj o etapie ogólnopolskim konkursu IDOL.
Oddaj głos na Galerię Bielską BWA, która uczestniczy w konkursie w kategorii Instytucja/Placówka kultury/Firma!
Głosowanie trwa do 23 sierpnia 2020 roku >>