Zakopane. KONFERENCJA w stulecie urodzin Antoniego Rząsy

Aktualne

W 2019 roku przypada setna rocznica urodzin Antoniego Rząsy, jednego z najważniej­szych polskich artystów powojennych. Fundacja im. Antoniego Rząsy i Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zapraszają  na konferencję naukową poświęconą jego twórczości.

Od Organizatorów:
Chcemy spojrzeć na dorobek Antoniego Rząsy przez pryzmat miejsca i doświadczeń kształtujących Jego osobowość we wczesnym etapie życia oraz podjąć próbę ukazania związków artysty z miejscem, z którego pochodził, terenu, na którym współistnieli grekokatolicy, prawosławni i katolicy, gdzie, jak pisał Wawrzyniec Brzozowski, "Rzym od wieków mieszał się z Bizancjum, a surowi Święci z ikon współistnieli pokojowo z pucołowatymi Świątkami z katolickich kapliczek".
Dotarcie do korzeni i analiza tychże ma być punktem wyjścia do współczesnej interpretacji rzeźb Antoniego Rząsy. Chcemy poszukać odpowiedzi na pytania o sens Jego sztuki i o siłę bądź słabość języka, jakim przemawia. A także spojrzeć na Jego twórczość przez pryzmat jej genezy.

Konferencja odbędzie się w Galerii Antoniego Rząsy przy ul. Bogdańskiego 16a w Zakopanem.
www.antonirzasa.pl

Kontakt: e-mail: galeria@antonirzasa.pl
tel. 18 2066969
kom. 695482204

Wydarzenia towarzyszące:
– Wystawa fotograficzna Futoma Antoniego Rząsy – owoc pleneru fotograficznego, który odbył się w czerwcu tego roku. Będzie to opowieść o współczesnej Futomie, jej mieszkańcach, śladach przeszłości i o tym, co wydaje się tam niezmienne.
Autorzy:
Ania Winkler, Hans Lukas – Paryż
Janek Brykczyński – Sputnik, Warszawa
Magda Ciszewska-Rząsa – Galeria Rząsy, Zakopane
oraz Halina Rząsowa (zdjęcia archiwalne )

- Recital skrzypka Stanisława Słowińskiego

Więcej na stronie >>
_____________________________________________________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Organizatorzy:
Fundacja im. Antoniego Rząsy
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem