INTUICJA MALARZA. Daniel Balabán, Jarosław Modzelewski

Dwaj niezwykli artyści, dwie osobowości malarskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej

logotypy

____________________________________________________________________________________________________________________

Wystawa „INTUICJA MALARZA. Daniel Balabán, Jarosław Modzelewski” zestawia obrazy dwóch artystów średniego pokolenia, reprezentujących czeskie i polskie malarstwo lat 90. Obaj artyści czerpią inspiracje ze swoich przeżyć i doświadczeń. Malując, kierują się intuicją jako metodą w obrazowaniu rzeczy bardziej i mniej widocznych.

Wystawa jest spotkaniem dwóch niezwykłych artystów i dwóch odmiennych stylistyk malarskich. Mimo różnic w warstwie materialnej, łączy je silny akcent stawiany na warstwę duchową obrazu. Analityczna postawa wychowanego w kulturze protestanckiej Daniela Balabána, interpretującego średniowieczne portrety mistrza Teodoryka postmodernistycznymi zabiegami malarskimi, spotyka się z oszczędnymi w formie obrazami Jarosława Modzelewskiego, silnie działającymi płaszczyzną koloru i syntetycznie przedstawianą postacią człowieka. Obecność symboli religijnych w pracach obu malarzy, staje się pretekstem do dyskusji na temat wartości moralnych i roli artysty w materializowaniu piękna –  także w sferze duchowej. Dzięki intuicji i wrażliwości oraz wypracowanej technice malarskiej obaj umiejętnie stawiają pytania o sens ludzkiej egzystencji. Buntowniczy temperament Balabána kontrastuje z kontemplacyjną postawą Modzelewskiego.  Pojawiające się w ich obrazach akcenty humoru i ironii uwalniają autorów od patosu i moralizowania. Duże formaty prezentowanych prac pozwalają widzowi dosłownie zanurzyć się w malarstwie.
                                                                                                                                                               Krzysztof Morcinek, kurator wystawy                                                                                 

Daniel Balabán – malarz, poeta, pedagog. Urodził się w Morawskim Szumperku w 1957 roku.  W latach 1979–1984  studiował w Praskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, w pracowni malarstwa Františka Jiroudka. Od 1993 roku pracuje na Wydziale Malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Ostrawie, gdzie od 2008 roku prowadzi Pracownię Malarstwa I. Współtwórca alternatywnej sceny artystycznej lat 90. w Ostrawie. Wspólnie z bratem, Janem Balabánem (prozaik, tłumacz, 1961–2010) i przyjaciółmi założył undergroundową grupę artystyczną Přirození. Po aksamitnej rewolucji (1989) był współzałożycielem grupy Kontrast 90 i kuratorem kilku wystaw grupy w ostrawskim muzeum. Po jej rozpadzie współtworzył Klub Kultury Otwartej KOKA - platformę, artystów, pisarzy, fotografów.
Jarosław Modzelewski – malarz, rysownik, pedagog. Urodzony w 1955 roku w Warszawie. Studia w latach 1975-1980 na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Stefana Gierowskiego. Od 1982 roku pracuje na macierzystej uczelni, gdzie obecnie prowadzi Pracownię malarstwa. Współzałożyciel i uczestnik wystaw oraz akcji GRUPPY (1982–1992) – grupy artystycznej złożonej z absolwentów warszawskiej ASP (Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk, Ryszard Woźniak) reprezentujących nurt nowej ekspresji. Był współredaktorem pisma „Oj dobrze już" (1984–1988) wydawanego przez GRUPPĘ.

Polsko-czeski wieczór. Program otwarcia wystaw >> 

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „ INTUICJA MALARZA. Daniel Balabán, Jarosław Modzelewski", relacja filmowa, realizacja: Marcin Szendoł, Lechosław Szopa      >>

W mediach o wystawie:

Krzysztof Morcinek "Intuicja malarza", Relacje-Interpretacje, 4 (52) grudzień 2018, str. 10 (pdf.>>)

"Polak, Czech - twórcy dwaj", Kronika Beskidzka, 18.10.2018, str. 40 (pdf.>>)

"Plastyka czeska o nie tylko", W Bielsku-Białej. Magazyn Samorządowy, 20.09.2018, str. 10 (pdf.>>)

Do zobaczenia 25.09.2018, Intuicja malarza. Daniel Balaban, Jarosław Modzelewski,  fotorelacja Krzysztof Morcinek, magazynszum.pl >>

TVP 3 Katowice, Z kulturą o..., O wystawach w galerii mówi dyrektor Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz, rozmowę prowadzi Marianna Dufek, emisja 8.09.2018, godz. 19.10, od 16'15" >>

Małgorzata Piwowar, Warto wierzyć w sens malarstwa, "Rzeczpospolita", rp.pl/sztuka >>
Małgorzata Piwowar, Intuicja malarza. Daniel Balabán, Jarosław Modzelewski, fotorelacja, zdjęcia Krzysztof Morcinek, "Rzeczposolita", rp.pl/sztuka >>

TVP 3 Katowice, Z kulturą o..., Jesień w Galerii Bielskiej BWA. Dwie ważne czeskie wystawy, realizacja Ireneusz Kaznocha, emisja 15.09.2018, godz. 19.10, od 17'24'' do 21'38'' >>

 

Partnerzy: