Made [in] Ready – Rzeczy, Symbole, Działania

Wystawa artystów, absolwentów i studentów Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie.

Pierwsza wystawa w cyklu prezentującym dorobek artystów, absolwentów i studentów Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie z okazji jubileuszu 10-lecia działalności. Po premierowym pokazie w Galerii Bielskiej BWA, kolejne odsłony wystawy prezentowane będą w galeriach w Szczecinie, Ostrawie, Gorzowie Wielkopolskim, Elblągu i Jeleniej Górze.

Pracownia Działań Audiowizualnych i Performatywnych, Akademii Sztuki w Szczecinie została powołana w 2010 roku przez prof. dr. hab. Kamila Kuskowskiego. Osią wszelkiej aktywności pracowni są rozważania na temat wzajemnej relacji pomiędzy obrazem, dźwiękiem i akcją (performatyw). Przewinęło się przez nią wiele indywidualności twórczych, zarówno wśród asystujących profesorowi dydaktyków, jak i studentów, którym udało się już zaznaczyć swoją obecność w sztukach wizualnych.
Kuratorami wystawy są: prowadzący Pracownię Działań Audiowizualnych i Performatywnych prof. dr hab. Kamil Kuskowski oraz adiunkt dr Dariusz Fodczuk.

Kamil Kuskowski, Dariusz Fodczuk:
W swoim programie pracownia od samego początku kładzie nacisk na pracę z prostymi obiektami codziennego użytku. Sensem wielu ćwiczeń jest praca nad ujawnianiem i zmianą znaczeń, jakie wiązać się mogą z konkretnymi przedmiotami, prostymi działaniami i gestami. Odwołując się do tradycji dadaizmu, jak i zdobyczy sztuki pojęciowej, studenci zgłębiają zagadnienia zmiany statusu przedmiotów. Poprzez praktyki dekonstrukcyjne, ingerencję w formę i świadome operowanie kontekstem, rozwijają umiejętności wizualnego komunikowania, formułowania logicznej wypowiedzi opartej na wizualnych porządkach i kodach. Współczesne szkolnictwo artystyczne dawno zerwało z XIX-wiecznym akademizmem, w chwili obecnej jego podstawy muszą opierać się na metodach i założeniach biegunowo innych niż te, które go fundowały. Coś, co kiedyś wydawało się anarchią i wygłupem, dziś ujęte w ramy metody decyduje nie tylko o artystycznej sprawności, ale przesądza również o rozwoju krytycznej wrażliwości, która pozwala w konsekwencji na skuteczne komunikowanie istotnych problemów natury społecznej czy politycznej. W takim ujęciu celem kształcenia będzie rozwijanie umiejętności krytycznego i analitycznego postrzegania, a metodami będą trening twórczości i wzmacnianie dociekliwości. Kwestia kształcenia indywidualnego warsztatu i manualnych umiejętności schodzi na plan dalszy. W rozwijanej w pracowni metodzie sprawność procesów myślowych i ich ewaluacja pojawiają się w miejscu tradycyjnego warsztatu i uwielbienia dla manualnej sprawności.

Na bielskiej wystawie zobaczymy realizacje artystów związanych z pracownią, których cechą wspólną jest charakterystyczna postawa przejawiająca się w specyficznym podejściu do przedmiotu i jego znaczenia.
Prace prezentowane na wystawie układać się będą w trzy bloki odpowiadające tytułowym „rzeczom, symbolom i działaniom”: prace związane z dekonstrukcjami i ingerencjami w formę przedmiotów; prace dotykające problematyki społecznej i politycznej; prace większej złożoności formalnej, łączące w sobie różne media i wykorzystujące ich wzajemną relację w celu budowania skuteczności przekazu.
Zaproszeni artyści wykonają nowe, dedykowane specjalnie temu projektowi dzieła, jak też zaprezentują „stare”, wykonane podczas zajęć.

Artyści uczestniczący w wystawie:
Kamil Kuskowski
Dariusz Fodczuk
oraz
obecni studenci pracowni:
Aleksandra Demianiuk, Paweł Dowejko, Dawid Fik, Piotr Gościcki, Klaudia Grzesik, Patrycja Jędrzejewska, Natalia Kochaniuk, Katarzyna Kozłowska, Justyna Kramarz, Alicja Kuczyńska, Natalia Laskowska, Agata Lech, Kacper Lendecki, Ella Maayan, Maciej Machowski, Sandra Majewska, Gabriela Matuszewska, Karolina Michalewicz, Marek Nelski, Nikola Palej, Klaudia Prabucka, Monika Puchała, Beata Romanowska, Ingrid Schmidt, Karolina Szufletowska, Sara Szymkiewicz, Małgorzata Trajkowska, Wiktoria Walendzik, Hanna Wilk, Justyna Woźniak, Magdalena Wawrzyniak, Dimitryi Zaretsky,

pedagodzy:
Kinga Dalska, Natalia Janus Malewska, Teresa Otulak, Uladzimir Paźniak, Mikołaj Tkacz, dr hab. Andrzej Wasilewski, dr hab. Zorka Wollny,

absolwenci:
Karolina Babińska, Michał Bączyński, Filip Czachorowski, Jagoda Dukiewicz, Małgorzata Goliszewska, Amanda Korol, Marcin Łaszczewski, Karolina Mełnicka, Małgorzata Michałowska, Patrycja Migiel, Tatiana Pancewicz, Matylda Pietkiewicz, Weronika Potepa, Wiktoria Radecka, Artur Rozen, Aleksandra Rydzkowska, Maryna Sakowska, Patryk Wilk, Franciszek Warzecha, Marlena Węgrzanowska, Aleksandra Zielińska, Rafał Żarski.

 
Kamil KuskowskiKamil Kuskowski – artysta, kurator wystaw, komisarz konkursów, organizator sesji naukowych, egzaminator, członek jury konkursów plastycznych.
Urodzony w 1973 roku w Zakopanem, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem (1992) oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Łodzi; dyplom z wyróżnieniem w 2000 roku. Od 2012 roku profesor sztuk plastycznych. W latach 1999–2011 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; w latach 2002–2007 współprowadził Międzywydziałową Pracownię Otwartą Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Laureat nagród, m.in.: Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrody magazynu „Art & Business” na 39. Biennale Malarstwa Bielska Jesień w Bielsku-Białej; wyróżnienia jury oraz nagrody Pisma Artystycznego „Format” w 8. Konkursie Malarstwa im. E. Gepperta we Wrocławiu; Nagrody Magazynu o Sztuce „Arteon” dla najlepszego artysty za rok 2008. Autor około 40 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Sztuki w Łodzi; Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie; Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku; Galeria Piekary w  Poznaniu; Galeria Zero w Berlinie, Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Bielska, Bielsko-Biała; Miejska Galeria Sztuki w Łodzi.Dariusz FodczukDariusz Fodczuk – zajmuje się performansem, a także rzeźbą, malarstwem i sztuką wideo oraz działalnością kuratorską.
Urodzony w 1966 roku w Piszu. Ukończył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom uzyskał w 1992 roku w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika pod kierunkiem adj. Mikołaja Smoczyńskiego. Swoje prace prezentował na wielu przeglądach i festiwalach sztuki w Polsce, Europie, Ameryce Północnej i Azji. Był współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „Interakcje”, organizowanego w Piotrkowie Trybunalskim, a także organizatorem edycji „Interakcji” w Bielsku-Białej, oraz kuratorem bloku performansu Międzynarodowego Festiwalu „Global Communication” w Centrum Kultury Elektrownia, w Radomiu (2009). Był pomysłodawcą i kuratorem pierwszej edycji Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych w Bielsku-Białej. Uczestnik międzynarodowych rezydencji artystycznych.
Wyróżniony Laurem Pamięci za działalność na rzecz dialogu polsko-żydowskiego, przyznanego przez Ambasadę Izraela w Polsce i Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (2017). Laureat III nagrody Kaliskiego Biennale Grafiki i Rysunku (2014); nominowany do „Ikara”, Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury (2008).
Jego prace pokazywane były na ponad 200 festiwalach i wystawach zbiorowych i ponad 40 pokazach i wystawach indywidualnych w Polsce i na kilku kontynentach. Prace w Kolekcji Galerii Sztuki Jana Tarasin w Kaliszu, Fabrikken for Kunst og Design w Kopenhadze (Dania), Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej, MODEM, Centre of Modern and Contemporary Art w Debreczynie (Węgry), Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej.
W przestrzeni publicznej znajdują się rzeźby artysty: „Haus, Amt, Werk” w Sculpture Park w Wolfsburgu (Niemcy), na Skwerze Sulejowskim w Piotrkowie Trybunalskim oraz „Akrobata” w parku obok Ratusza w Bielsku-Białej.

Wystawa trwa od 6 marca do 13 kwietnia 2020.
Wernisaż: piątek, 6 marca 2020 roku.


Czytaj więcej o Wydziale Sztuki Mediów oraz Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych, Akademii Sztuki w Szczecinie  >>