Wiesław Łysakowski – Plakaty dla Arki

Artysta wespół z ekologami. Plakaty informują o akcjach ekologicznych, trafiają do wyobraźni i wrażliwości odbiorców, edukują.

Wystawa autorskich plakatów Wiesława Łysakowskiego przygotowana została z okazji 15-lecia działalności Fundacji Ekologicznej ARKA.
14 wybranych na wystawę prac powstało w latach 2006–2019. Plakaty towarzyszyły znanym akcjom społecznym Arki, takim jak m.in.: Dzień dobrych uczynków, Dzień czystego powietrza, Listy dla ziemi, Rower pomaga, Kochasz dzieci nie pal śmieci.
Wybrane na wystawę plakaty reprezentują bogaty zbiór różnego rodzaju rozwiązań w zakresie projektowania graficznego. Artysta wykorzystywał znaki graficzne, banery, foldery i ulotki. Plakaty zostały wykonane w dwóch formach graficznych – plakatu fotomontażowego i plakatu z elementami znaku graficznego, typografii i ilustracji. Każdy z nich operuje odmienną kolorystyką, znakiem, metaforą, aluzją lub celnym komentarzem. Są one nie tylko artystyczną wizją twórcy, ale odwołują się do wyobraźni i kreatywności samego odbiorcy. Prowokują do zajęcia stanowiska i zachęcają do formułowania własnych skojarzeń.

Wiesław Łysakowski:
Projekty plakatów powstawały w ścisłej współpracy z Wojciechem Owczarzem, założycielem Fundacji, oraz przy udziale Darka Paczkowskiego, pomysłodawcy i współtwórcy wielu projektów graficznych. Stanowią one interpretacje założeń programowych akcji realizowanych przez Fundację w trosce o środowisko, a skierowanych do społeczeństwa oraz instytucji publicznych. Przesłaniem plakatu jest jego uniwersalizm, edukacja i komunikatywność w skali nie tylko lokalnej oraz konkretne porady dotyczące wcielania w życie zasad i idei ekologii.

Wiesław Łysakowski

 

Wiesław Łysakowski – studiował na Wydziale Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem z Kształtowania Otoczenia w Zakresie Komunikacji Wizualnej uzyskał w pracowni prof. Michała Klisia (1990). Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki.
Zajmuje się plakatem, rysunkiem, akwarelą, projektowaniem graficznym. Projektuje okładki książek, opracowania graficzne i ilustracje wydawnictw książkowych, opakowania i identyfikacje wizualne firm (znaki graficzne, logotypy itp.). W dorobku artysty jest także projekt i realizacja muralu w Warszawie pt. „Ratujmy beskidzkie lasy”. Jest autorem wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, głównie w dziedzinie plakatu. Ma na swoim koncie liczne wyróżnienia i nagrody.
Na zdjęciu Wiesław Łysakowski, fot. Kasia Łysakowska

 

 

                                                                             ***

Działająca od 2005 roku Fundacja Ekologiczna ARKA zajmuje się edukacją ekologiczną, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty, przygotowuje specjalne wydawnictwa, zachęca dzieci i nauczycieli do aktywnego udziału w naszych akcjach. Arka współpracuje także z wieloma samorządami, mediami, przedstawicielami kultury, strażakami i leśnikami. Zajmujemy się przede wszystkim zagadnieniami ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony zwierząt i szerzenia wiedzy na temat wpływu zachowań człowieka na otaczające nas środowisko. Sztandarowymi projektami ARKI są działania: Kochasz dzieci nie pal śmieci, Kwiaty zamiast śmieci, Pomóż potrąconym, Ratujmy beskidzkie lasy, najbardziej znanymi akcjami edukacyjnymi: Dzień dobrych uczynków, Choinki nadziei, Dzień czystego powietrza, Śmieciobranie, Segregujesz-zyskujesz.

Czytaj więcej o Fundacji Ekologicznej ARKA >>