Autorem aktualnego logotypu Galerii Bielskiej BWA jest Jacek Dyga.

Projekt został zgłoszony i nagrodzony II Nagrodą podczas Konkursu Wzornictwa Przemysłowego -  Projekt ARTING 2006.

Uwaga! Użycie logotypu galerii na stronach internetowych lub w materiałach promocyjnych innych podmiotów wymaga zawarcia porozumienia/ umowy z Galerią Bielską BWA, która szczegółowo określi zakres zezwolenia udzielanego na jego użycie.

Logo Galerii Bielskiej BWA