Galeria Bielska BWA jest miejską galerią promującą najciekawsze zjawiska sztuki współczesnej – od malarstwa i grafiki, po fotografię, performans, instalację i sztukę nowych mediów.

Zobacz film powyżej

 

Prezentuje wystawy, festiwale i akcje w przestrzeni publicznej. Współpracuje z instytucjami kultury, galeriami, akademiami sztuk pięknych i uniwersytetami w Polsce i za granicą, a także organizuje programy międzynarodowych rezydencji artystycznych.

Galeria prowadzi działalność wydawniczą, edukacyjną i dokumentacyjną oraz gromadzi kolekcję dzieł sztuki, liczącą obecnie 970 prac (listopad 2018).

Promowanie współczesnego malarstwa polskiego historycznie umocowane jest w organizowaniu nieprzerwanie od 1962 roku ogólnopolskiego konkursu malarstwa Bielska Jesień, od 1995 roku odbywającego się co dwa lata jako Biennale Malarstwa Bielska Jesień. Od 2000 roku - na przemian z konkursem dla malarzy - galeria przedstawia wystawę malarstwa współczesnego według koncepcji kuratora wybranego w drodze konkursu lub zaproszonego do realizacji wystawy.

Galeria systematycznie prezentuje twórczość lokalnych artystów: zbiorowe przeglądy środowiskowe odbywają się co trzy, cztery lata, natomiast corocznie organizowane są wystawy indywidualne zarówno artystów z bogatym dorobkiem, nieraz pośmiertne, jak i młodszego pokolenia. Od 2007 roku przeglądy środowiskowe przyjęły formułę Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych, prezentującego dokonania licznej grupy artystów w kilku galeriach i przestrzeni miejskiej (w 2018 roku w festiwalu uczestniczyło 200 artystów).


Galeria prezentuje wystawy sztuki współczesnej, artystów polskich i zagranicznych, indywidualne i zbiorowe, poświęcone wybranej problematyce oraz organizuje inne wydarzenia z dziedziny sztuk plastycznych, takie jak:

- wernisaże,

- wykłady i spotkania autorskie,

- pokazy performansów,

- konkursy.

Realizuje program edukacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

- wykłady,

- warsztaty.

Ponadto organizuje inne aktywności kulturalne:

- pokazy filmów artystycznych,

- koncerty muzyki alternatywnej i jazzowej,

- czytanie poezji.

Podejmuje tematykę społeczną i ekologiczną, poprzez organizowanie spotkań, dyskusji, warsztatów, pokazy zaangażowanych społecznie dokumentów filmowych itd. Wydarzenia te często są współorganizowane przez organizacje pozarządowe i aktywistów społecznych.


Od 1995 roku Galeria Bielska BWA jest samorządową instytucją kultury miasta Bielska-Białej