Galeria Bielska BWA jest miejską galerią promującą najciekawsze zjawiska sztuki współczesnej - od malarstwa, po fotografię, performance, instalację i sztukę nowych mediów.

Zobacz film powyżej

Prezentuje wystawy, festiwale i akcje w przestrzeni publicznej. Współpracuje z instytucjami kulturalnymi, galeriami i uniwersytetami w Polsce i za granicą, a także organizuje programy międzynarodowych rezydencji artystycznych.

Galeria prowadzi działalność wydawniczą, edukacyjną i dokumentacyjną oraz gromadzi kolekcję dzieł sztuki, liczącą obecnie 963 prace.

Promowanie współczesnego malarstwa polskiego historycznie umocowane jest w organizowaniu nieprzerwanie od 1962 roku ogólnopolskiego konkursu malarstwa „Bielska Jesień", od 1995 roku odbywającego się co dwa lata jako Biennale Malarstwa „Bielska Jesień". Od 2000 roku - na przemian z konkursem dla malarzy - galeria przedstawia wystawę malarstwa według koncepcji kuratora wybranego w konkursie.
Galeria systematycznie prezentuje twórczość lokalnych artystów: zbiorowe przeglądy środowiskowe odbywają się co trzy, cztery lata, a corocznie organizowane są wystawy indywidualne zarówno artystów z bogatym dorobkiem, nieraz pośmiertne, jak i młodszego pokolenia. Od 2007 roku przeglądy środowiskowe przyjęły formę Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych prezentującego dokonania ok. 140 artystów w kilku galeriach i przestrzeni miejskiej.

Galeria prezentuje wystawy sztuki współczesnej, artystów polskich i zagranicznych, indywidualne i zbiorowe, poświęcone wybranej problematyce oraz organizuje inne wydarzenia z dziedziny sztuk plastycznych, takie jak:
- wernisaże,
- wykłady i spotkania autorskie,
- pokazy performansów,
- konkursy,

Realizuje program edukacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
- wykłady,
- warsztaty.

Ponadto organizuje inne aktywności kulturalne:
- pokazy filmów artystycznych,
- koncerty muzyki alternatywnej i jazzowej,
- czytanie poezji.

Podejmuje tematykę społeczną i ekologiczną, poprzez organizowanie spotkań, dyskusji, warsztatów, pokazami zaangażowanych społecznie dokumentów filmowych itd. te wydarzenia często są współorganizowane przez organizacje pozarządowe i aktywistów społecznych.

Od 1995 roku jest samorządową instytucją kultury Miasta w Bielsku-Białej.