Wystawy kuratorskie Bielskiej Jesieni

Aktualne

Wystawy ukazują ciekawe zjawiska w polskim malarstwie oraz oryginalne kuratorskie pomysły ich na prezentację

Wystawy kuratorskie Bielskiej Jesieni to cykl wystaw malarstwa polskiego organizowany przez Galerię Bielską BWA w Bielsku-Białej od 2000 roku, co dwa lata, na przemian z Biennale Malarstwa Bielska Jesień. Wystawy kuratorskie pokazują ciekawe zjawiska w polskim malarstwie, z reguły zawężone do wybranych pojęć, nurtów czy postaw artystycznych.
Wystawy organizowane są według koncepcji kuratora, wybranego w drodze konkursu bądź powołanego przez organizatorów cyklu. Dzięki temu w galerii mogą zaistnieć malarze często nieznani, nieraz debiutujący w bielsko-jesiennym konkursie, a także pojawić się nazwiska najbardziej znaczące dla polskiej sztuki współczesnej.
W kilkunastoletniej historii wystaw kuratorskich, Galeria Bielska BWA czterokrotnie rezygnowała z ogłaszania konkursu na scenariusz wystawy, zapraszając do zorganizowania wystawy polskiego malarstwa współczesnego wybranych przez siebie kuratorów. Pozakonkursowe były dotąd cztery wystawy: „Zawody malarskie” –  kurator Adam Szymczyk (2001); „50 obrazów” – kurator Agata Smalcerz (2010); „Nie-widoki. O pejzażu współcześnie” – kurator Jolanta Ciesielska (2014); „Dzieci światła” - kurator Stanisław Ruksza (2018).
W pozostałych edycjach kuratorzy wyłonieni w drodze konkursu zrealizowali wystawy według zwycięskiego scenariusza.


Dotychczasowe kuratorskie prezentacje  współczesnego malarstwa polskiego w cyklu Bielska Jesień:

2000 - „Pomiędzy estetyką a metafizyką”, kuratorka Bożena Czubak
2001 - „Zawody malarskie”, kurator Adam Szymczyk (poza konkursem)
2004 - „Piękno, czyli efekty malarskie”, kuratorki duet ex-girls, czyli Magdalena Ujma i Joanna Zielińska
2006 - „Obrazy jak malowane”, kurator Jarosław Lubiak, współpraca Kamil Kuskowski
2008 -  „Iluzja jako źródło cierpień”, kuratorka Agnieszka Żechowska
2010 – „50 obrazów”, kuratorka Agata Smalcerz (poza konkursem, wystawa na 50-lecie Galerii Bielskiej BWA)
2012 – „Samozapłon”, kurator Michał Suchora
2014 – „Nie-widoki. O pejzażu współcześnie”, kuratorka Jolanta Ciesielska (poza konkursem)
2016 – „Odejście”, kuratorzy Jagna Domżalska i Wojciech Kozłowski
2018 – „Dzieci światła”, kurator Stanisław Ruksza

Więcej o 10. Wystawie Kuratorskiej Bielskiej Jesieni 2018 „Dzieci światła” >>


Więcej o wystawach kuratorskich na stronie Bielskiej Jesieni >>