Regulamin świadczenia usługi Newsletter

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnianego przez Galerię Bielską BWA

 1. Newsletter jest wysyłany na podany przez subskrybenta adres poczty elektronicznej i zawiera informacje związane z aktualną działalnością Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej – w tym wernisaże wystaw, działania edukacyjne, wykłady, projekcje filmowe itd.
 2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne
 3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany adresu mailowego bądź zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość na adres iod@galeriabielska.pl
 4. Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej nie udostępnia adresów subskrybentów osobom trzecim
 5. Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu oraz częstotliwość wysyłania wiadomości w zależności od ilości wydarzeń w danym tygodniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej przekazuje poniżej informacje dotyczące gromadzenia Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością statutową:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji działalności statutowej Galerii Bielska BWA w Bielsku-Białej

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Galeria Bielska BWA reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. 3 Maja 11, e-mail: info@galeriabielska.pl, tel. +48 33 812 58 61.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@galeriabielska.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usługi „Newsletter”: przesyłania drogą elektroniczną informacji służących promocji wystaw i wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez Galerię Bielską BWA, na podstawie Pani/a zgody.
 4. Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
 5. Pani/a dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania Administrator Danych nie ma możliwości świadczenia ww. usługi.
 10. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności oraz rozliczalności.