Tu udostępniamy mediom pliki - ilustracje i teksty - do promocji naszych wydarzeń i wystaw.

Zdjęcia z wystawy: Antoni Rząsa - Rzeźba, Galeria Bielska BWA, 26 kwietnia - 23 czerwca 2019, fot. K. Morcinek