Rozstanie. Dyplomanci pracowni Leona Tarasewicza i Pawła Susida