Aktualne

Instytut Młodej Sztuki Galerii Bielskiej BWA rozpoczął działalność. Pierwsze spotkanie poświęcono dyskusji o galeriach sztuki współczesnej.

Galeria Bielska BWA zakończyła proces rekrutacji do swojego nowego programu edukacyjnego – Instytutu Młodej Sztuki. Swój akces zgłosiło wiele młodych osób zainteresowanych współczesną kulturą oraz uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez galerię. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostali poinformowani drogą mailową. Galeria dziękuję wszystkim osobom, które przysłały zgłoszenia.
Blisko 30-osobowa grupa uczestników przyjętych do programu – uczniów bielskich szkół średnich i studentów – rozpoczęła zajęcia w czwartek, 23 stycznia 2020 roku.
W temacie spotkania zawarte było pytanie: Po co nam galerie sztuki współczesnej?

Ada Piekarska:
Podczas pierwszych zajęć programu Instytutu Młodej Sztuki analizowaliśmy ewolucję roli, jaką pełniły galerie i muzea oraz zastanawialiśmy się jaką funkcję powinny one pełnić obecnie. Przyglądaliśmy się różnym sposobom myślenia o kolekcjach sztuki współczesnej, posługując się przykładami aktualnych i przeszłych metod konstruowania wystaw.

Bezpłatne zajęcia w formie spotkań dyskusyjnych, będą prowadzone dwa razy w miesiącu. Ich celem jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat kultury współczesnej, nauka krytycznego myślenia, formułowania opinii, interpretacji dzieł sztuki w oparciu o aktualne wystawy w Galerii Bielskiej BWA i wybrane teksty kultury. Dodatkowo uczestnicy programu będą mieli możliwość wzięcia udziału w przygotowywaniu bieżących wydarzeń w galerii.
Kolejne spotkanie  w czwartek, 6 lutego 2020 roku o godz. 17.15.

Spotkania Instytutu Młodej Sztuki prowadzi jego pomysłodawczyni Ada Piekarska, historyczka sztuki, kuratorka z Galerii Bielskiej BWA.
Kontakt mailowy: a.piekarska@galeriabielska.pl