Aktualne

Filmy znanych czeskich reżyserów w scenerii wystawy kolekcji sztuki ze Zlinu. Przed pokazem prelekcja Jana Trzupka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej / Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 a ze státního rozpočtu Polské republiky / Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the INTERREG V-A Program Czech Republic-Poland 2014-2020 and from the state budget of Poland

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jiří Menzel, Ondřej Trojan, Petr Zelenka, Karel Kachyňa – to ważne nazwiska w historii powojennej kinematografii czeskiej. Cztery filmy w reżyserii tych znakomitych twórców to komedie i fabuły ukazujące losy i dylematy różnych pokoleń  Czechów osadzone w różnych okresach historii, od przełomu wieków począwszy, poprzez okres komunizmu i Praską Wiosnę do czasów współczesnych, obejmujących lata po transformacji ustrojowej.
Filmy prezentowane będą w Galerii Bielskiej BWA w scenerii wystawy sztuki czeskiej XIX i XX wieku, należą do programu Festiwalu sztuki czeskiej,
Przed pokazem prelekcja związana z filmem czeskim i prezentowanymi obrazami, odnosząca się do czeskiej historii i kultury współczesnej, będących tłem dla prezentowanych filmów.
Prelekcję wygłosi Jan Trzupek – historyk sztuki, autor wielu wystaw i  tekstów krytycznych na temat współczesnej sztuki; prezes Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej.

W trakcie dwudniowego pokazu prezentowane będą po dwa filmy:

poniedziałek, 22 października 2018, godz. 17.00
Cudowni mężczyźni z korbką / Báječní muži s klikou, 1978, 84 min
reżyseria: Jiří Menzel

Śmierć pięknych saren / Smrt krásných srnců, 1986, 91 min
scenariusz  i reżyseria: Karel Kachyňa

wtorek, 23 października 2018, godz. 17.00
Dowód osobisty / Občanský průkaz, 2010, 129 min
reżyseria: Ondřej Trojan
scenariusz: Petr Jarchovský

Rok diabła / Rok ďábla, 2002, 88 min
scenariusz i reżyseria: Petr Zelenka

Filmy wyświetlane będą z polską wersją językową.

Partner