Stypendia dla twórców na działania w sieci!

Aktualne

Uwaga! Do poniedziałku 20 kwietnia można składać wnioski o przyznanie stypendium na projekty realizowane w Internecie. „Kultura w sieci” to program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na upowszechnianie kultury przez osoby fizyczne.

O stypendia mogą się starać twórcy, artyści, animatorzy i edukatorzy w następujących kategoriach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, twórczość ludowa, animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury.

Wnioskodawcom biorącym udział w programie stypendialnym mogą zostać przyznane stypendia:
a) 6-miesięczne obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.;
b) mające inny okres realizacji projektu, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie, miesiące obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.

Wysokość stypendium wynosi 3 000,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2490,00zł netto).

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 20 kwietnia 2020 r., zgodnie z Regulaminem programu stypendialnego, złoży wniosek opisujący projekt, który będzie realizowany i upowszechniany w internecie w czasie trwania stypendium.

Wnioski należy składać z wykorzystaniem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów dla osób fizycznych – Kultura w sieci. Formularz umożliwia dołączenie portfolio w formie przygotowanych wcześniej plików!

Szczegóły programu oraz dokumenty do pobrania na stronie >>